!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Główny księgowy 3/4 etatu

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 23.07.2022
Centralna Baza Ofert Pracy

Księgowy

Umowa o pracę

Część etatu

Zakres obowiązków

1. Prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Kultury Promyk w Bystrej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
3. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji faktycznego stanu aktywów i pasywów,
4. Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
5. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
6. Obsługa programów komputerowych finansowych, w tym m. in. Sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS, obsługa programu PŁATNIK,
7. Sporządzanie deklaracji lub sprawozdań finansowych do ZUS, US i Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
8. Aktualizacja planu kont oraz instrukcji regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej GOK,
9. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych,
10. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi instytucji z rachunku bankowego w systemie bankowości elektronicznej,
11. Sporządzanie PIT-ów,
12. Dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,
13. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych,
14. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podstawowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,
15. Roczne planowanie budżetu i analiza wykonywanych zadań,
16. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
17. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
18. Prowadzenie kadr, ewidencji czasu pracy,
19. Prawidłowe i terminowe przygotowanie rozliczeń podatkowych,
20. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, prowadzenie stosownych ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń itp.
21. Wykonywanie czynności administracyjnych oraz innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
Praca w systemie jednozmianowym w godz. 8.00-14.00 od pon. do pt.
Umowa na okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia.

Wymagania

  • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
  • Uprawnienia: kadry i płace, Księgowość z zastosowaniem komputera
  • Inne wymagania: Wykształcenie wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe uzupełniające, ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Oferujemy

  • Wynagrodzenie brutto: od 4 400 PLN
  • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
Miejsce pracy
  • Bystra pow. bielski, Śląskie
Opublikowana
Wygasła (15 dni)

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.