!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Referent w Wydziale Centrum Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Środowisku Elektronicznym KAS „

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 04.07.2022
Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Urzędnik

Umowa o pracę

Zakres obowiązków

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca umysłowa o charakterze administracyjno – biurowym,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie naciskami grup przestępczych,
 • zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
 • warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: winda, podjazd dla niepełnosprawnych, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy
 • rozpoznaje oraz prowadzi działalność badawczą, analityczną i prognostyczną obszarów oraz negatywnych zjawisk występujących w obszarze właściwości Szefa KAS
 • wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia w celu dobrowolnego wykonania przez podatników, płatników i inkasentów zobowiązań podatkowych
 • pozyskuje, przetwarza i dystrybuuje informacje o niezbędne do zarządzania ryzykiem zewnętrznym i ryzykami lokalnymi
 • obsługuje systemy informatyczne w celu umożliwienia sprawnej współpracy w zakresie dochodzenia podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych realizowanej z państwami Unii europejskiej oraz innymi państwami
 • przygotowuje dane do sprawozdań z zakresu podstawowych obszarów działalności urzędu

Wymagania

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego lub 1 rok doświadczenia w organach podległych ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych
 • Umiejętność komunikacji w jednym języku obcym
 • Analityczne myślenie
 • Znajomość obsługi systemów informatycznych przydatnych w działalności analitycznej
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie
 • doświadczenia zawodowego w obszarze analityki finansowej, informatyki lub w tworzeniu baz danych
 • Podstawowa wiedza o podatkach oraz znajomość obsługi arkuszy kalkulacyjnych i baz danych
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres

Oferujemy

 • ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między godz. 6:30-8:00),
 • dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia),
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • „trzynaste" wynagrodzenie,
 • nagrody jubileuszowe,
 • pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe),
 • możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego
Miejsce pracy
 • Opole
Opublikowana
Wygasła (1 miesiąc)

Podobne oferty pracy

 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  Dodana

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.