!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Młodszy referent działu kwatermistrzowskiego r87/1993-1005/22

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 10.07.2022
Centralna Baza Ofert Pracy

Elektryk

Umowa o pracę

Pełny etat

Zakres obowiązków

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym (07.30-15.30) w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Wymagania

  • Wykształcenie: średnie branżowe
  • Inne wymagania: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystająca z pełni praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby; DODATKOWE NA STANOWISKU: Mile widziane: wykształcenie o profilu technicznym (np. ogólnobudowlane, elektryk, elektromechanik, mechanik); posiadanie kwalifikacji potwierdzonych świadectwem w zakresie dozoru oraz eksploatacji urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń elektrycznych oraz urządzeń, instalacji gazowych wytwarzających, przetwarzających, magazynujących i zużywających paliwo gazowe; posiadanie uprawnień, kursów z branży elektrycznej, budowlanej lub sanitarnej; znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, prawa energetycznego lub znajomość podstaw mechaniki; umiejętności posługiwania się KNR (katalog nakładów rzeczowych); umiejętność obsługi podstawowych urządzeń i narzędzi warsztatowych; prawo jazdy minimum kat. B; udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracach budowlanych; doświadczenie zawodowe w pracach związanymi z utrzymaniem obiektów budowlanych, w zakresie gospodarki magazynowej; doświadczenie zawodowe z zakresu instalacji sieci i urządzeń elektrycznych lub procesu budowlanego lub z zakresu instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych.

Oferujemy

  • Wynagrodzenie brutto: od 3 930 PLN
  • Opis wynagrodzenia: Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy: - dodatek stażowy, - wypłatę raz w roku dopłaty do
  • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
Miejsce pracy
  • Włocławek
Opublikowana
Wygasła (1 miesiąc)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.