!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Inspektor nadzoru budowlanego ds. kontroli budów i obiektów oraz prowadzenia spraw administracyjnych

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 13.07.2022
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzelinie

Urzędnik

Umowa o pracę

Zakres obowiązków

Praca w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku, administracyjno-biurowa i w terenie. Miejsce pracy : budynek w centrum miasta, pomieszczenia na parterze.

Parking dostępny przed budynkiem.

Sporadyczna dyspozycyjność całodobowa ( w przypadku katastrofy budowlanej).

Brak możliwości podejmowania zajęć lub czynności zawodowych związanych z budownictwem na terenie Powiatu Strzelińskiego, a poza terenem tylko takich, które nie kolidują z obowiązkami służbowymi - pod warunkiem uzyskania zgody przełożonego.

 • prowadzi kontrole budów, robut budowlanych i utrzymania we właściwym stanie technicznym obiektów budowlanych
 • prowadzi postępowania administracyjne wynikające z tych kontroli
 • prowadzi postępowania egzekucyjne na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • prowadzi postępowania wyjaśniające dotyczące przyczyn katastrof budowlanych
 • rozpatruje zawiadomienia o zakończeniu budowy i wnioski o pozwolenie na użytkowanie
 • przygotowuje sprawozdania w zakresie realizowanych zadań
 • wykonuje inne czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania

 • wykształcenie: średnie średnie lub wyższe techniczne związane z budownictwem
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia budowlane w dowolnej specjalności budowlanej w pełnym lub ograniczonym zakresie
 • prawo jazdy kat "B"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenia zawodowego
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowej
 • umiejętność formułowania wniosków w mowie i piśmie
 • umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do samodzielnego pogłębiania wiedzy zawodowej
 • umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, rzetelność i staranność

Oferujemy

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Miejsce pracy
 • Strzelin pow. strzeliński, Dolnośląskie
Opublikowana
Wygasła (27 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.