!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Psycholog, Psychotraumatolog/CBI

Psychoterapeuta

Umowa o pracę

Pełny etat

Starszy specjalista (senior)

Americares zapewnia finansowanie kryzysowe oraz wsparcie techniczne organizacjom lokalnym w Polsce i Ukrainie, które pomagają dzieciom i dorosłym dotkniętym przez kryzys

Americares zwiększa wsparcie dla organizacji lokalnych w Ukrainie, które świadczą usługi w zakresie MHPSS i potrzebują pomocy w budowaniu potencjału, pomocy technicznej oraz wsparcia finansowego. Lider(ka) ds. MHPSS w Ukrainie będzie identyfikować i eliminować luki w programie MHPSS — szczególnie w celu zapewniania pomocy w budowaniu potencjału i technicznej, a także wspierania organizacji partnerskich we wdrażaniu programów MHPSS w środowisku kryzysowym. Obszary szkolenia i pomocy technicznej mogą obejmować m.in. psychologiczną pierwszą pomoc, stabilizację kryzysową i samoopiekę.

Osoba na tym stanowisku podlega koordynatorowi/koordynatorce ds. MHPSS w Polsce.

Zakres obowiązków

 • Koordynacja działań z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, rządowymi interesariuszami i służbami reagowania w celu informowania o misji Americares oraz ustalenia odpowiednich celów reakcji kryzysowej zgodnie ze skoordynowanymi celami reakcji, a także wytycznymi IASC i powiązanymi zasadami.
 • Reprezentowanie Americares na spotkaniach koordynacyjnych związanych z MHPSS, które koncentrują się na Ukrainie:
 • Identyfikowanie nowych potencjalnych partnerów do budowania potencjału i wsparcia technicznego, a także pogłębianie istniejących już relacji z partnerami w celu wspierania ich programów MHPSS.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych liderowi/liderce ds. MHPSS na temat potencjalnych przyszłych interwencji w zakresie MHPSS w celu wspierania strategii reakcji.
 • Dokonywanie oceny MHPSS w celu wspierania realizacji strategii, rozwoju programu oraz skoordynowanego reagowania. Ocena uwzględniająca analizę zmiennej natury konfliktu oraz jego wpływu na możliwości i systemy w zakresie MHPSS dla społeczności uchodźców wewnętrznych i populacji.
 • Dbanie, by wszelkie działania w zakresie MHPSS były zgodne z wytycznymi IASC, polityką Americares i powiązanymi zasadami.
 • Regularne spotkania z liderem/liderką ds. MHPSS dotyczące spraw technicznych i kierunku strategicznego oraz spotkania nadzorujące z asystentem/asystentką ds. MHPSS w Ukrainie.
 • Odprawy i stabilizacja sytuacji kryzysowych dla lokalnych pracowników organizacji pozarządowych w miarę potrzeb.
 • Budowanie potencjału dla lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie pierwszej pomocy psychologicznej i wsparcia psychospołecznego, opieki nad personelem, opieki z uwzględnieniem wiedzy o traumie i powiązanych szkoleń.
 • Współpraca z koordynatorem/koordynatorką ds. bezpieczeństwa i ochrony w celu wspierania działań na rzecz ochrony bezpieczeństwa beneficjentów i beneficjentek oraz zwiększenia potencjału partnerów lokalnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.
 • Współreprezentowanie Americares w spotkaniach poświęconych ochronie ogólnej lub ochronie dzieci oraz powiązanych spotkaniach klastra.

Wymagania

 • Co najmniej tytuł magistra w dziedzinie psychologii lub pokrewnej oraz odbycie kursów w zakresie programów na rzecz zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego w warunkach kryzysu humanitarnego i niskiego poziomu zasobów
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie programów zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego, w tym istotne doświadczenie w krajach rozwijających się oraz w kontekstach sytuacji nadzwyczajnych lub kryzysów humanitarnych
 • Preferowane doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikacji wniosków
 • Udokumentowane doświadczenie w dziedzinie opracowywania strategii, projektowania programów, prowadzenia szkoleń i świadczenia pomocy technicznej w dziedzinie MHPSS
 • Doświadczenie w dziedzinie koordynacji działań humanitarnych w kontekście MHPSS
 • Doświadczenie w zakresie wytycznych IASC i ONZ, inicjatyw społecznych w dziedzinie wsparcia psychospołecznego oraz psychologicznej pierwszej pomocy
 • Wymagana biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
 • Gotowość do podróżowania i pracy w odległych miejscach
 • Zdolność do współpracy z różnymi zespołami i interesariuszami
 • Zdolność do działania samodzielnego i w ramach zespołu

Oferujemy

Americares to koncentrująca się na zdrowiu organizacja niosąca pomoc i wspierająca rozwój. Reaguje na potrzeby osób dotkniętych biedą lub sytuacjami kryzysowymi, oferując skuteczne programy zdrowotne, leki oraz artykuły medyczne. Americares dociera co roku do ponad 90 krajów i wszystkich 50 stanów USA z innowacyjnymi programami zdrowotnymi oraz wysokiej jakości pomocą medyczną o wartości ponad 600 milionów USD. Americares to przodujący w skali światowej dostawca non profit darowanych leków i artykułów medycznych.

Globalne programy zdrowotne Americares mają na celu reagowanie na kryzysy i inicjowanie zmian dzięki budowaniu dróg do zdrowia oraz życiowych szans. Staramy się wspierać osoby fizyczne, rodziny i ich społeczności w poprawie stanu zdrowia, aby mogły cieszyć się nim przez lata i wykorzystywać dzięki niemu swój cały potencjał.


W związku z kryzysem w Ukrainie Americares reaguje na potrzeby zdrowotne osób fizycznych i rodzin w Ukrainie, uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy oraz społeczności przyjmujących. Programy Americares koncentrują się na dostarczaniu leków i artykułów medycznych, wspomaganiu usług zdrowotnych, a także opiece w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego dla ludności dotkniętej kryzysami.

 • Administratorem danych osobowych jest Americares 06902 Stamford 88 Hamilton Avenue, NIP: 061008595. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Americares 06902 Stamford 88 Hamilton Avenue, NIP: 061008595 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
 • Kraków
Opublikowana
Wygasa (za 6 dni)

Pozostałe oferty pracodawcy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.