!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Młodszy specjalista ds. HR

Specjalista ds. HR

Umowa o pracę

Pełny etat

Młodszy specjalista (junior)

Młodszy specjalista ds. HR

Grupa KĘTY S.A. jest nowoczesną firmą o globalnym zasięgu, oferującą klientom najwyższą jakość produktów oraz przejrzyste i uczciwe zasady współpracy. Przypadający na ostatnie 30-lecie okres dynamicznego rozwoju pozwolił nam stworzyć prężny holding przemysłowy osiągający przychody ze sprzedaży na poziomie 3,5 mld PLN, współpracujący z klientami z ok. 60 krajów na całym świecie, utrzymujący jednocześnie status największego w Polsce dostawcy profili i komponentów aluminiowych oraz tworzonych na ich bazie systemów aluminiowych dla budownictwa, a także lidera w produkcji materiałów opakowaniowych i łatwo recyklingowalnych folii polipropylenowych w Polsce. Segment Wyrobów Wyciskanych obejmuje produkcję i sprzedaż profili i komponentów aluminiowych wykorzystywanych m.in. przez branże budownictwa i konstrukcje, motoryzacja i transport drogowy, kolejnictwo, elektrotechnika, inżynieria, AGD.

Liczba nowo uruchamianych projektów przekłada się na mnogość zadań, którym musimy podołać każdego dnia w HRze. Dlatego też, jeśli w obrębie Twoich zainteresowań jest właśnie ta tematyka, a ponadto Excel nie stanowi dla Ciebie tajemnicy, zachęcam do zapoznania się ofertą. Kto wie, może niebawem będziemy razem współtworzyć kulturę ogranizacji Naszej firmy.


Pozdrawiam

Nikodem Markiewicz

Zakres obowiązków

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ NA STANOWISKU
MŁODSZY SPECJALISTA DS. HR:

 • Przygotowywaniem raportów dotyczących wskaźników personalnych oraz analizą danych
 • Prowadzeniem spraw związanych z RODO w obszarze HR
 • Procesem szkoleń i rozwojem pracowników
 • Organizowaniem i prowadzeniem procesów rekrutacyjnych
 • Prowadzeniem procesów personalnych w organizacji – różnorodność zadań
 • Wspieraniem kadry menadżerskiej w realizacji procesów w obszarze personalnym
 • Komunikacją wewnętrzną – planowaniem i aktywnym działaniem

Wymagania

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY:

 • Wykształcenia wyższego – preferowane: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia
 • Min. rok doświadczenia w dziale personalnym ( w miękkim HR)
 • Praktycznej znajomości procesów HR, w tym praktyczna znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B1 weryfikacja znajomości języka na spotkaniach rekrutacyjnych oraz we współpracy ze spółkami zależnymi zagranicznymi
 • Dobrej znajomości MS Office (MS Word, PowerPoint)
 • Bardzo dobrej znajomość EXCEL
 • Umiejętności interpersonalnych
 • Pozytywnego nastawienia do ludzi i współpracy
 • Czynnego prawa jazdy kat. B

Oferujemy

CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ:

 • Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość rozwoju poprzez szkolenia oraz kursy
 • Kursy językowe w godzinach pracy
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych, kolonii oraz zimowisk dla dzieci, bony okazjonalne, premia świąteczna)
 • Prywatna opieka medyczna dla pracownika i jego rodziny
 • Praca od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 16.00
Dodatki do urlopu
Dodatki świąteczne
Dodatkowe ubezpieczenie
Dofinansowanie do nauki języka obcego
Pakiet socjalny
Parking
Pracowniczy Program Emerytalny
Program poleceń pracowników
Prywatna opieka lekarska
Przyjazna atmosfera
Stabilne warunki zatrudnienia
Szkolenia, kursy, konferencje
Szkolenie stanowiskowe
Ubezpieczenie grupowe
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY

  Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Grupa Kęty S.A. informuje, że:

  1. Administrator danych:

  Administratorem danych osobowych jest Grupa Kęty S.A. (ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, NIP: 5490001468).

  2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

   

  Dane osobowe są przetwarzane:

  - w celu zawarcia umowy o pracę lub na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  - na podstawie zgody kandydata do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może obejmować także przetwarzanie danych osobowych na potrzeby następnych procesów rekrutacyjnych.

   

  W przypadku prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej on-line dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nazwy użytkownika w programie Zoom, danych podanych w trakcie rozmowy rekrutacyjnej oraz wizerunku w przypadku jego wyświetlenia podczas rozmowy rekrutacyjnej są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji on - line, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  3. Zakres przetwarzanych danych:

  Zakres przetwarzanych danych ogranicza się do informacji, których obowiązek podania wynika z przepisów prawa pracy, niezbędnych do zawarcia umowy (imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), a także przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przez kandydata do pracy (np. wizerunek- zdjęcie, inne dane kontaktowe, testy osobowościowe i/lub psychologiczne oraz testy inteligencji płynnej, zapis wideo rozmowy).

  4. Odbiorcy danych osobowych:

  Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, w szczególności są to pracownicy Działu HR oraz potencjalni przełożeni, a także podmioty świadczące usługi  kadrowe, informatyczne, w tym także związane z działaniem programu Zoom.

  5. Powód podania danych osobowych:

  Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do pracy u Administratora.

  W zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

  6. Okres przetwarzania danych osobowych:

  Dane osobowe są przetwarzane w trakcie procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu tak długo jak nie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku.

  7. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Kandydatowi do pracy przysługuje:

  ·         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  • na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
  • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

   

  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, kandydatowi do pracy przysługuje prawo do jej cofnięcia, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.

   

  Kandydatowi do pracy przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych podczas rozmowy rekrutacyjnej on-line.

   

  Z uwagi na charakter przetwarzania danych osobowych podczas rozmowy rekrutacyjnej on-line nie przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  8. Profilowanie:

   

  Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności automatycznego profilowania.

  9. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

   

  Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

  10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

   

  W razie wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem, e-mail: IODO_grupakety@grupakety.com, tel. 0 694 429 337 lub listownie na adres administratora.

   

  Zapewniamy, że Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

  Zapoznałam/em się z treścią obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Grupie Kęty S.A.

 • Jeżeli chce Pan/i zezwolić nam na wykorzystywanie Pana/i CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Grupie Kęty S.A., prosimy zamieścić w swoim CV poniższą zgodę: "Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Grupie Kęty S.A. do czasu wycofania niniejszej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od wyrażenia zgody.” Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy
Miejsce pracy
 • Kęty pow. oświęcimski, Małopolskie
Opublikowana
Wygasa (za 12 dni)

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

 • Specjalista ds. HR

  Cavatina CUW Sp. z o.o.
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista ds. hr
  • specjalista (mid/regular)
  Dodana
 • Specjalista ds. Rekrutacji

  PROGRESSO CONSULTING HR Sp. z o.o.
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista ds. hr
  • specjalista (mid/regular)
  Dodana

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.