!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Starszy inspektor weterynaryjny ds. nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach zatwierdzonych

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 04.07.2022
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach

Urzędnik

Umowa o pracę

Zakres obowiązków

Budenek trzykondygnacyjny, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanych sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, brak windy.

Praca przy komuterze powyżej 4 godzin dziennie, podtawowe wyposażenie stanowiska pracy przy komputerze, urządzenie wielofunkcyjne, skaner, fax itp.

Wyjazdy służbowe- krajowe i zagraniczne, szkolenia narady, konferencje (e-lerning) webinaria.

Stres związany z przeprowadzaniem kontroli, podejmowanie decyzji.

Praca administracyjna dot. czynności kontrolnych w podmiocie nadzorowanym.

 • Weryfikacja warunków uboju zwierząt rzeźnych, warunków sanitarno – weterynaryjnych w trakcie uboju, rozbioru i konfekcji mięsa w celu potwierdzenia zgodności z prawem UE i USA oraz wdrażanie postepowania egzekucyjnego w przypadku stwierdzenia niezgodności.
 • Weryfikacja zakładowego systemu HACCP, poprzez przegląd zapisów, obserwowanie zakładowego monitoringu, ocenę podejmowanych przez zakład działań korygujących, w celu potwierdzenia zgodności prowadzonych działań z zatwierdzonym planem HACCP oraz wdrażanie postepowania egzekucyjnego w przypadku niezgodności.
 • Koordynacja i kontrola pracy wykonywanej przez wyznaczonych lekarzy weterynarii poprzez sporządzanie harmonogramu pracy, kontrolę poprawności wykonywanego nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach zatwierdzonych do UE i USA w celu ochrony zdrowia konsumenta.
 • Pobieranie próby do badań weryfikacyjnych w celu realizacji programu badań mikrobiologicznych wymaganego przez prawo UE i USA.
 • Weryfikacja towaru przygotowanego do wysyłki ze specyfikacją wysyłkową, kontrola załadunku, zakładanie plomby na środek transportu w celu wydania certyfikatu eksportowego – świadectwa zdrowia do USA.
 • Współpraca z organami WIW i GIW poprzez przygotowywanie sprawozdań i analiz w celu potwierdzenia aktualnego statusu zakładu zatwierdzonego na rynek USA.
 • Obsługa programów i systemów specjalistycznych: RASFF, TRACES, CBD-IRZ w celu archiwizacji i przesyłania danych.

Wymagania

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze inspekcji weterynaryjnej
 • Przeszkolenie z zakresu przepisów Federalnych Inspekcji Mięsa Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego;
 • Znajomość prawa: weterynaryjnego i żywnościowego krajowego, UE, USA i innych państw trzecich;
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
 • Prawo jazdy kat.B,
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office Exel),
 • Stosowanie prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenia zawodowego

Oferujemy

 • Stołówka pracownicza
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Miejsce pracy
 • Chojnice pow. chojnicki, Pomorskie
Opublikowana
Wygasła (1 miesiąc)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.