!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Opiekun

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 31.05.2022
Centralna Baza Ofert Pracy

Opiekun

Umowa o pracę

Zakres obowiązków

Zakres pracy opiekuna uzależniony jest od stanu zdrowia podopiecznego oraz jego sytuacji rodzinnej.
Czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne:
- mycie, kąpanie, czesanie i ubieranie podopiecznego,
- prześcielenie łóżka,
- zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
- pomoc w przygotowaniu i spożywaniu posiłków, co najmniej raz dziennie posiłku gorącego,
- pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn i oparzeń,
- podawanie leków i wykonywanie drobnych czynności pielęgnacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza.
Czynności gospodarcze:
1) U chorych samotnych:
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do codziennej egzystencji podopiecznych,
- utrzymanie w bieżącej czystości najbliższego otoczenia chorego tj. pokoju w którym przebywa, kuchni, łazienki, toalety i przedpokoju oraz naczyń stołowych i sprzętu gospodarczego,
- przynoszenie opału i palenie w piecu w przypadku braku CO,
- pranie bielizny osobistej i pościelowej,
- mycie okien i wykonywanie porządków generalnych w w/w pomieszczeniach raz w kwartale,
- załatwianie spraw urzędowych,
- zgłaszanie wizyt lekarskich i realizacja recept.
2) U chorych posiadających bliską rodzinę:
- zakup niezbędnych artykułów spożywczych i przemysłowych wyłącznie na potrzeby podopiecznego,
- utrzymanie bieżącej czystości w pokoju podopiecznego i sprzętu gospodarczego używanego w trakcie świadczenia usługi,
- zgłaszanie wizyt lekarskich w nagłych przypadkach,
- realizowanie recepty w przypadku potrzeby natychmiastowego podania leku,
- przynoszenie opału i palenie w piecu w przypadku braku CO jeżeli wymaga tego sytuacja rodzinna podopiecznego.
Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego:
- organizowanie czasu wolnego i spacerów,
- okazywanie podopiecznemu wsparcia emocjonalnego,
- podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań.
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
Realizowanie zadań niezbędnych do właściwej egzystencji podopiecznego, a leżących w kompetencjach opiekunki.
Pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności współpracownika.
Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

Wymagania

  • Wykształcenie: podstawowe, brak
  • Inne wymagania: 1. niezbędne: Obywatelstwo polskie. Pełna zdolność do czynności prawnych. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Nieposzlakowana opinia. 2. dodatkowe: Umiejętność pracy w zespole; Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, zaangażowanie, łatwość nawiązywania kontaktów, konsekwencja w działaniu. 3. Dyspozycyjność. (mile widziana osoba posiadająca samochód)

Oferujemy

  • Wynagrodzenie brutto: od 19,7 PLN
Miejsce pracy
  • Świebodzin pow. świebodziński, Lubuskie
Opublikowana
Wygasła (1 miesiąc)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.