!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Specjalista ds. sprzedaży mieszkań i apartamentowców

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 19.06.2022

Agent nieruchomości

Umowa o pracę

     

Pekabex od 50 lat jest największym polskim producentem elementów prefabrykowanych oraz generalnym wykonawcą. Ponad 2 tysiące naszych specjalistów zajmuje się projektowaniem, produkcją, logistyką, montażem oraz wykonawstwem i developmentem inwestycji. Produkujemy elementy wykorzystywane do realizacji w nowoczesnej technologii modułowej obiektów takich jak: hale produkcyjne, magazyny, biura, obiekty handlowe, dworce, parkingi, osiedla mieszkaniowe, mosty i tunele w sześciu fabrykach w: Poznaniu, Bielsku-Białej, Mszczonowie, dwóch w Gdańsku, a także w niemieckim Marktzeuln. Prowadzimy inwestycje budowlane w Polsce, krajach skandynawskich i Niemczech. Naszą największą wartością są ambitni, zaangażowani i lubiący swoją pracę ludzie. Działamy odpowiedzialnie i rzetelnie. Jeśli chcesz dołączyć do naszego Zespołu, to

obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Zakres obowiązków


Opis stanowiska:
 • Sprzedaż mieszkań i apartamentów inwestycyjnych.
 • Reprezentowanie developera w całym procesie sprzedażowym.
 • Wsparcie rozwoju projektów.

Wymagania

 • Znajomość procesu sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym.
 • Dobra znajomość języka niemieckiego i komunikatywna angielskiego.
 • Doświadczenie w sprzedaży mieszkań (preferowane na rynku lokalnym).
 • Doświadczenie w sprzedaży apartamentów inwestycyjnych (preferowane w miejscowościach nadbałtyckich).
 • Doświadczenie w zakresie obsługi posprzedażnej Klienta i odbioru mieszkań.
 • Umiejętność budowania relacji z klientem, otwartość i wysoka kultura osobista.
 • Nastawienie na działanie i zaangażowanie.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej.
 • Chęć uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, otwartość na nowe technologie.
 • Obsługa komputera, bazy danych i MS Office.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonymi rekrutacjami,
  w tym o prawach przysługujących w związku z tym przetwarzaniem oraz o spółkach z Grupy Kapitałowej Pekabex

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pekabex Development Sp. z.o.o z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań (dalej: „Pekabex”).
  2. Pekabex wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod.pdsz@pekabex.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
  a) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze Pani/ Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [Rozporządzenie 2016/679] w związku z przepisami Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  b) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aplikując na staż lub praktyki: na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  c) w celu umieszczenia Pani/ Pana dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  d) w celu umożliwienia prowadzenia rekrutacji przez spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu umieszczenia Pani/ Pana dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora Pani/ Pana danych (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), polegający na umożliwienia prowadzenia takiej rekrutacji;
  e) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/ Pana danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora Pani/ Pana danych (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), polegający na umożliwieniu obrony swych praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Pekabex w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
  5. W przypadku, gdy wyraziła Pani/ Pan zgodę na umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex, jeśli spełni Pani/ Pan kryteria określone w rekrutacji prowadzonej przez daną spółkę z Grupy Kapitałowej, Pekabex udostępni Pani/ Pana dane aplikacyjne do innej spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex i wówczas administratorem Pani/ Pana danych osobowych będzie ta spółka (więcej informacji o spółkach z Grupy Kapitałowej Pekabex znajduje się poniżej).
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/ Pana danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) lit. d) i e) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych), a także - w przypadku, gdy wyraziła Pani/ Pan zgodę na umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex i Pani/ Pana dane zostaną udostępnione konkretnej spółce z Grupy Kapitałowej Pekabex (wówczas sprzeciw dotyczyć będzie udostępnienia danych danemu administratorowi) – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
  10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  12. Podanie danych osobowych jest wymagane:
  a) w przypadku udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - przez Kodeks pracy,
  b) w razie udziału w rekrutacji, w ramach której dojdzie do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub aplikując na staż lub praktyki - dla celów prowadzenia rekrutacji.
  13. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie pozostałych danych, podanie danych jest dobrowolne.

  Informacje dodatkowe dla osób, które wyraziły zgodę na umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Kapitałowej Pekabex:

  Dokumenty aplikacyjne uczestników naszych rekrutacji są przekazywane spółkom z Grupy Kapitałowej Pekabex, jeśli spełnią kryteria określone w rekrutacji prowadzonej przez daną spółkę z Grupy Kapitałowej Pekabex. Jeśli w takim przypadku dojdzie do udostępnienia przez Pekabex danych aplikacyjnych do innej spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex, wówczas administratorem danych osobowych kandydata będzie ta spółka, a dane kandydata będą przetwarzana na zasadach określonych w pkt. 3 - 12 powyżej. Tożsamość konkretnej spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex, która przetwarzać będzie dane osobowe kandydata, będzie każdorazowo wskazana w ramach kontaktu nawiązywanego z kandydatem w tym procesie rekrutacyjnym. Jednocześnie informujemy, że Grupa Kapitałowa Pekabex obejmuje następujące spółki, a kontakt do IOD w każdej z tych spółek jest następujący:

  Nazwa spółki z Grupy Kapitałowej Pekabex

  Dane kontaktowe do IOD

  Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

  iod.pkbpsa@pekabex.pl

  Pekabex Bet S.A.

  iod.pbsa@pekabex.pl

  Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Sp. z o.o.

  iod.cnpsz@pekabex.pl

  Pekabex Inwestycje II S.A.

  iod.pisa@pekabex.pl

  Pekabex Projekt Sp. z o.o.

  administrator.ppspzo@pekabex.pl

  TM Pekabex Projekt Sp. z o.o. s.k.

  administrator.ppspzosk@pekabex.pl

  Pekabex PREF S.A.

  iod.ppsa@pekabex.pl

  Kokoszki Prefabrykacja S.A

  iod.kpsa@pekabex.pl

Miejsce pracy
 • Poznań
Opublikowana
Wygasła (14 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.