!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Psycholog

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 18.06.2022
Centralna Baza Ofert Pracy

Psycholog

Umowa na zastępstwo

Pełny etat

Zakres obowiązków

1. Udzielanie pomocy interwencyjnej, psychologicznej i wsparcia osobom zgłaszającym się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
2. Przyjęcia osób w kryzysie do Hostelu.
3. Współpraca z policją, sądami i prokuraturą, ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, poradniami leczenia uzależnień i poradniami zdrowia psychicznego na terenie miasta Zamość.
4. Diagnozowanie sytuacji problemowej osób zgłaszających się do Ośrodka w zakresie konieczności udzielenia pomocy specjalistycznej.
5. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej o charakterze krótkoterminowym.
6. Prowadzenie interwencji kryzysowej.
7. Podejmowanie interwencji środowiskowych na rzecz osób i rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych.
8. Prowadzenie dokumentacji i opracowywanie materiałów, wniosków, sprawozdań, zestawień i informacji.
9. Współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów indywidualnych klienta oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
10. Uczestnictwo w grupach roboczych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
11. Prowadzenie zajęć, grup wsparcia oraz spotkań, warsztatów o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym na terenie ośrodka i w instytucjach współpracujących,

Wymagania

  • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: psychologia
  • Uprawnienia: komunikatywność, znajomość Microsoft Office, empatia, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność pracy w zespole
  • Inne wymagania: Doświadczenie zawodowe mile widziane. Posiadanie wiedzy z zakresu interwencji kryzysowej. Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Znajomość procedury związanej z Niebieską Kartą. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Mile widziane szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej.

Oferujemy

  • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
  • Opis wynagrodzenia: do uzgodnienia
  • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
Miejsce pracy
  • Zamość pow. Zamość, Lubelskie
Opublikowana
Wygasła (14 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.