!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Lider Magazynu

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 17.06.2022

Team leader

Umowa o pracę

Pełny etat

Ekspert/lider

MW Logistics to firma działająca w obszarze logistyki e-commerce na terenie Polski. Dostarczamy rozwiązania mające na celu usprawnić procesy składania, realizacji i wysyłki zamówień dla branż FMCG, fashion, elektronika, zabawki i wiele innych. Stawiamy na kompleksową obsługę sklepów internetowych, a w naszej codziennej pracy wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie. Bezpieczeństwo, wygoda, łatwość i szybkość to wartości, których chcemy dostarczać naszym klientom.

 

Nie moglibyśmy jednak osiągać naszych celów bez ludzi – oni Tworzą naszą firmę i sukcesy klientów. “Możliwość ciągłego rozwoju”, “pracodawca, któremu zależy na pracowniku”, “po prostu dobrze się pracuje” - to tylko kilka wyimków z wypowiedzi pracujących u nas osób i jednocześnie prosta odpowiedź, dlaczego warto wejść do naszego zespołu. Czujesz, że identyfikujesz się z naszymi wartościami? Chcesz rozwijać się w branży logistyki e-commerce? Oto oferta pracy dla Ciebie. Dołącz do nas!

Lider Magazynu

miejsce pracy: Świecko

Zakres obowiązków

 • Zarządzanie podległym zespołem ( do 10 osób),
 • Odpowiedzialność za terminowość i poprawność realizacji operacji w podległym obszarze,
 • Odpowiedzialność za realizację wyznaczonych celów,
 • Raportowanie wyników,
 • Dbanie o powierzony sprzęt,
 • Udział w tworzeniu instrukcji pracy,
 • Udział w projektach optymalizacyjnych,

Wymagania

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w obszarze magazynu,
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • Samodzielności w działaniu,
 • Umiejętności adaptacji do pracy w szybko zmieniających się środowisku,

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na zasadzie umowy o pracę,
 • pracę w systemie 2 zmianowym w godzinach 6-14 i 8-16,
 • dofinansowane do dojazdów do pracy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • system poleceń pracowniczych,
 • Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego RODO informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest M.W. Sp. z o. o ul. Logistyczna nr 1 , 69-100 Świecko , NIP firmy:5981643242,  KRS 0000742763  adres e-mail: rekrutacja@mwlogistics.pl tel. 531 399 773

  2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres administratora.

  3.Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  4.W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

  a)1 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 221§ 1 oraz § 3-5 ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy (obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów prawa),

  b)2 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności zmierzające do zawarcia umowy),

  c)3 6 ust. 1 lit. a RODO (zakresie wyrażonej przez Państwa zgody).

  5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.

  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

  7.Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  8.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  d)prawo do usunięcia danych osobowych;

  e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

  9.Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  10.Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez M.W. Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez M.W. Sp. z o.o. na potrzeby przyszłych rekrutacji moich danych osobowych w postaci: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Miejsce pracy
 • Świecko pow. słubicki, Lubuskie
Opublikowana
Wygasła (9 dni)

Pozostałe oferty pracodawcy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.