!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Programista React

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 17.06.2022

Programista

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Rekrutacja zdalna

Programista React

COIG S.A. to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych, dedykowanych rozwiązań informatycznych, wspomagających procesy zarządzania. Umiejętnie wykorzystuje swe kilkudziesięcioletnie doświadczenie i najnowsze osiągnięcia informatyki dla zapewnienia swoim klientom realnego wsparcia w obszarach zastosowań IT.

Firma COIG S.A. poszukuje programistów technologii frontendowych opartych o bibliotekę REACT do powiększenia swojego zespołu developerskiego wytwarzającego profesjonalne oprogramowanie webowe klasy SEOD/BPM/Workflow.

Zakres obowiązków

 • projektowanie, tworzenie i rozwój aplikacji frontendowych w oparciu o analizy/koncepcje przygotowywane przez analityków i projektantów
 • współpraca z programistami backendowej części aplikacji tworzonych w technologiach .NET
 • wydawanie kolejnych wersji aplikacji wraz z dokumentacją zakresu zmian w nowych wersjach
 • współpraca z zespołem testów w celu diagnostyki i poprawy błędów
 • współpraca z zespołem wdrożeniowym w celu rozwiązywania problemów z wdrażaniem i utrzymaniem systemu

Wymagania

 • absolwenci uczelni wyższych o kierunku informatycznym lub pokrewnym
 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisk
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na sprawną pracę z dokumentacją techniczną
 • wysoki poziom zaangażowania w wykonywane zadania

Profil wymaganych kompetencji technologicznych:

 • bardzo dobra znajomość JavaScript
 • znajomość TypeScript
 • znajomość HTML5 i CSS3
 • znajomość React.JS
 • umiejętność korzystania ze wzorców projektowych
 • znajomość REDUX
 • doświadczenie pracy z systemami kontroli wersji (GIT)

Mile widziane:

 • znajomość Node.js
 • znajomość podstaw języka C#
 • znajomość bazy danych Microsoft SQL Server na poziomie samodzielnego tworzenia zapytań
 • umiejętność pracy z narzędziami typu JIRA

Oferujemy

 • pracę w dużej kilkuset osobowej firmie
 • coaching prowadzony przez doswiadczoną kadrę
 • możliwość dostosowania standardowych godzin pracy
 • możliwość pracy przy dużych projektach i profesjonalnych systemach informatycznych
 • możliwość zaangażowania w projekty realizowane w innych technologiach (JAVA, .NET, PHP, CMS)
 • możliwość zdobycia doświadczenia na innych stanowiskach związanych z działalności produkcyjną IT: wsparcie sprzedaży, analiza, projektowanie, produkcja, testowanie, wdrażanie, dokumentowanie
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach realizowanych i finansowanych przez firmę
 • dla osób zatrudnionych na umowę o pracę także dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej (Medicover) oraz karnetów sportowych (Medicover Sport)
 • dobrze skomunikowane miejsce pracy
 • Administrator

  Podmiotem odpowiedzialnym za ustalanie celów i sposobów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz zapewniającym zgodne z prawem ich wykorzystywanie jest  COIG S.A. nr KRS 0000092497.
  Dane kontaktowe 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100, coig@coig.pl

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

  W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się
  z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe iod@coig.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane
  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako dobrowolne wyrażenie zgody[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Informacja o odbiorcach danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej rekrutacji, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie
  z naszymi poleceniami. W sytuacji otrzymania uzasadnionego żądania, Administrator będzie zobowiązany do przekazania Pani/Pana danych organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

  Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu jego zakończenia.

  W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

  Przysługujące prawa

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zgoda na przetwarzanie danych

  Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę taką można odwołać
  w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

  Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

  Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, jak również dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  [1] Art. 22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

  [2] W przypadku danych określonych w art. 22(1) § 1 pkt. 1 – 3 ustawy Kodeks pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w Art. 22(1) § 1 pkt. 4 – 6 ustawy Kodeks pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. [3] W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO.

  [4] W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w kolejnych procesach rekrutacyjnych podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

  Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

 • Wyrażam zgodę COIG S.A. nr KRS 0000092497, na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Miejsce pracy
 • Katowice
Opublikowana
Wygasła (9 dni)

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.