!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Specjalista ds. kadr i płac

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 22.05.2022
Centralna Baza Ofert Pracy

Specjalista ds. kadr i płac

Umowa o pracę

Pełny etat

Zakres obowiązków

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku:
- prowadzenie pełnej obsługi kadrowej i płacowej jednostek obsługiwanych;
- sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji pracowniczej jednostek obsługiwanych i innych osób (umowy cywilnoprawne), w tym wprowadzanie danych do programu Wizja.net oraz prowadzenie akt osobowych pracowników;
- bieżąca obsługa GLPI w zakresie obiegu dokumentacji kadrowej i płacowej;
- sporządzanie dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy;
- ewidencjonowanie wszelkich zmian związanych z wynagrodzeniami pracowników;
- bieżący eksport zaświadczeń lekarskich z PUE do wizji oraz przekazywanie informacji na jednostki;
- monitorowanie terminów nagród jubileuszowych, przygotowywanie stosownej dokumentacji dla pracowników i dyrektorów jednostek obsługiwanych;
- nadzór nad terminowością badań okresowych pracowników (wydawanie skierowań);
- weryfikacja osób kwalifikujących się do PPK oraz terminowe zgłoszenia i wyrejestrowania osób objętych programem;
- sporządzanie listy pracowników uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- obsługa jednostek związana z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracowników;
- sporządzanie sprawozdań do WO, PFRON, PPK oraz GUS;
- wprowadzanie i naliczanie godzin ponadwymiarowych i nocnych wg zestawień z jednostek;
- przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do naliczeń zajęć z wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości należnych potrąceń. Dokonywanie potrąceń z listy płac wg oświadczeń złożonych przez pracowników, wykazów otrzymanych
z działu kadr, KZP, pożyczek z ZFŚS, komorniczych i innych;
- sporządzenie list płac (miesięcznych i dodatkowych) dla pracowników i zleceniobiorców, w tym naliczanie świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
- wysyłka list płac do dyrektorów jednostek obsługiwanych celem weryfikacji i zatwierdzenia oraz generowanie i wysyłka pasków dla pracowników;
- sporządzanie przelewów z poborami w systemie bankowości elektronicznej;
- sporządzenie dokumentów rozliczeniowych, zgłoszeniowych i korygujących do ZUS;
- prawidłowe naliczanie, potrącanie, rozliczanie i odprowadzanie do urzędu skarbowego należnych podatków i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym kontrola wykorzystania limitu kwoty wolnej od podatku od świadczeń ZFŚS;
- prowadzenie kartotek zarobkowych, zasiłkowych, podatkowych;
- przygotowywanie rozliczeń rocznych dla pracowników jednostek obsługiwanych;
- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Informacja o warunkach pracy i płacy na danym stanowisku:
- pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. Kolejna może zostać zawarta czas określony lub nieokreślony;
- w przypadku możliwości zastosowania art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych rodzaj umowy zostanie tożsamy z aktualnie obowiązującym;
- wynagrodzenie pracownika samorządowego składa się z obligatoryjnych elementów:
- miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatku za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy (5% - 20% - zgodnie z ustawą),
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13stki zgodnie z ustawą),
- nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy (od 75% - 400% zgodnie z ustawą),
- regulaminowej premii,
- ZFŚS;
- miejscem pracy jest Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej;
- stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze komputerowym pow. 4 h dziennie, obsługą urządzeń biurowych oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim;
- osoba zatrudniona na tym stanowisku ma szansę zostać pełnoprawnym pracownikiem samorządowym w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych (aktualny Dz.U. 2019 poz.1282).

Dodatkowo pracownikom oferujemy:
- stabilność zatrudnienia;
- regularne godziny pracy, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (Work Life Balance);
- przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym;
- możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Centrum Usług Wspólnych;
- podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych - dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych;
- praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym;
- wdrożenie w merytoryczny zakres prac oraz w specyfikę funkcjonowania w strukturach Centrum.

Wymagania

  • Wykształcenie: średnie branżowe, brak, średnie ogólnokształcące, brak
  • Inne wymagania: niezbędne - formalne: - obywatelstwo polskie, jednak o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282); - wykształcenie: średnie ogólnokształcące lub średnie branżowe w obszarze administracyjno-usługowym (AU) w następującej grupie: Technik prac biurowych, Technik ekonomista, Technik administracji lub wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomicznym lub administracyjnym; - doświadczenie zawodowe: mini. 3 letni (wykształcenie średnie) lub 2 letni (wykształcenie wyższe) staż pracy; - umiejętność obsługi komputera oraz narzędzi online weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną. Wymagane dodatkowe: - potwierdzone doświadczenie w obsłudze kadrowo-płacowej; - mile widziane doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń w placówkach oświatowych; - znajomość przepisów prawa: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Karta nauczyciela oraz Kodeksu pracy; - umiejętność obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną. WAŻNE - W przypadku spełnienia wymagań niezbędnych nie zapomnij dołączyć scanów dokumentów potwierdzających ich nabycie Wymagane kompetencje miękkie: Komunikatywność, dążenie do rezultatów, otwartość na zmiany, elastyczność, obiektywizm, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, samodzielność. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferujemy

  • Wynagrodzenie brutto: 3 010 - 3 500 PLN
  • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
Miejsce pracy
  • Dąbrowa Górnicza
Opublikowana
Wygasła (1 miesiąc)

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.