!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Specjalista

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 31.07.2022
Centralna Baza Ofert Pracy

Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska

Umowa o pracę

Pełny etat

Zakres obowiązków

Uzgodniono projektów decyzji na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 6 oraz art. 60 ust.1 ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym.
Przygotowanie i prowadzenie prac utrzymaniowych na ciekach i urządzeniach wraz ze sporządzeniem dokumentacji przetargowych.
Określenie potrzeb finansowych i wnioskowanie o środki na realizację zadań utrzymaniowych wraz z ich rozliczeniem i sporządzaniem sprawozdań.
Ocena szkód i opracowanie planów usuwania skutków powodzi. Prowadzenie nadzoru i kontrola stanu zaawansowania prac utrzymaniowych wraz z kontrolami terenowymi. Pozyskiwanie wszystkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń z zakresu zadań utrzymaniowych oraz prac konserwacyjnych na rzekach i urządzeniach wodnych. Współpraca z podmiotami i innymi instytucjami w zakresie eksploatacji urządzeń wodnych, prac utrzymaniowych oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Czynny udział w akcjach przeciwpowodziowych. Sporządzanie sprawozdań wymaganych prawem w zakresie ilości śródlądowych wód płynących i urządzeń wodnych wraz z ich stanem technicznym i bezpieczeństwa. Prowadzenie wersji elektronicznej i papierowej ewidencji cieków, budowli, urządzeń wodnych. Prowadzenie postępowań administracyjnych, o których mowa art. 191 Prawo Wodne. Współuczestnictwo w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią. Przestrzeganie przepisów kancelaryjno archiwalnych. Wykonywanie innych zadań służbowych zlecanych przez przełożonego.

Wymagania

  • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
  • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
  • Inne wymagania: Wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe min. 3 lata na podobnym obszarze lub jednostkach administracji, mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych lub melioracyjnych bez ograniczeń w specjalności inżynierii hydrotechnicznej bez ograniczeń i opłacanie składek członkowskich we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego. Wymagana znajomość przepisów, ustaw, aktów prawnych: prawo administracyjne, prawo budowlane, prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi pakietu MS Office.

Oferujemy

  • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 do 3 800 PLN
  • Opis wynagrodzenia: brutto, wypłacany jest dodatek z tytułu wysługi lat od 5% do 20% na podstawie zlożonych świadectw pr
  • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
Miejsce pracy
  • Opole
Opublikowana
Wygasła (15 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.