!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH

Pracownik biurowy

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH

                    

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko:

operatora numerów alarmowych

Miejsce wykonywania pracy: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego CENTRUM POWIADAMIANA RATUNKOWEGO ul. Pienista 71, 94-109 Łódź

Miejsce i sposób składania dokumentów: Prosimy o przesyłanie CV na adres poczty elektronicznej: rekrutacja.cpr@lodz.uw.gov.pl wpisując w tytule wiadomości „Oferta pracy - ONA–CPR” w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Termin składania dokumentów: 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia


Zakres obowiązków

 • obsługa zgłoszeń alarmowych (w tym zgłoszeń obcojęzycznych), zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurami,
 • obsługa urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska pracy, w szczególności konsoli operatorskiej i zestawu komputerowego,
 • współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego,
 • wymiana informacji i danych z Policją, Państwową Strażą Pożarną, dyspozytorniami medycznymi,
 • niezwłoczne powiadamianie o występujących nieprawidłowościach w funkcjonowaniu systemu powiadamiania ratunkowego.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


 • praca w systemie równoważnym, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta;
 • stanowisko pracy wyposażone jest w 3 monitory ekranowe, komputer, telefon i nagłowny zestaw słuchawkowy;
 • praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie;
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej;
 • oświetlenie z przewagą sztucznego oraz dzienne;
 • pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:


 • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 • umiejętność posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym obsługę zgłoszeń alarmowych,
 • umiejętność posługiwania się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Dodatkowe:


 • umiejętność posługiwania się sprzętem teleinformatycznym,
 • umiejętność skutecznej komunikacji i precyzyjnego przekazywania informacji,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość przepisów ustaw o: wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowym Ratownictwie Medycznym, Policji, zarządzaniu kryzysowym oraz systemie powiadamiania ratunkowego wraz z przepisami wydanymi na ich podstawie.

Oferujemy

 • Wymiar etatu: pełen etat
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3 200,00 zł brutto + dodatek stażowy, zaś od następnego miesiąca po złożeniu wymaganego egzaminu z wynikiem pozytywnym: 4 487,40 brutto + dodatek stażowy; dodatek za pracę w godzinach nocnych. Ponadto występują nagrody okresowe, „13­sta” pensja oraz świadczenia socjalne.
 • Stanowisko zaliczane jest do grupy stanowisk spoza korpusu służby cywilnej.  Kandydaci do zatrudnienia zostaną zobowiązani (w postaci odpowiedniej klauzuli w umowie o pracę) do odbycia specjalistycznego szkolenia dla operatorów numerów alarmowych. Przewidywany czas trwania szkolenia ok. 6 tygodni. Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia oraz zdanie egzaminu jest warunkiem obligatoryjnym dla spełnienia wymogów prawnych zatrudnienia na stanowisku operatora numerów alarmowych. W przypadku nieprzedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu – umowa o pracę zostanie rozwiązana.
 • Przewidywany termin zatrudnienia: w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.
 • Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres próbny 6 miesięcy.Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana wybranym kandydatom drogą telefoniczną lub e-malową. Prosimy o podawanie numerów telefonów oraz adresów e-mail w CV.

Miejsce pracy
 • Łódzkie
Opublikowana
Wygasa (za 27 dni)

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.