!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Audytor wewnętzny / Specjalista ds. audytu

Audytor

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

WAŻNA INFORMACJA: Ogłoszenie jest ważne do 29.05.2022 r. włącznie, z możliwością wydłużenia czasu trwania naboru.

Zakres obowiązków

 • przeprowadzanie zadań audytowych zapewniających i doradczych wynikających z rocznego planu audytu wewnętrznego oraz pozaplanowych,
 • dostarczanie racjonalnego zapewnienia o prawidłowości funkcjonowania kontroli zarządczej oraz propozycji jej usprawnienia,
 • monitorowanie postępów i stanu realizacji rekomendacji oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających,
 • realizacja innych zadań właściwych jednostce.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • spełnienie warunków, o których mowa w art. 286 Ustawy z dnia 22 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w realizacji zadań audytowych w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego,
 • znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego oraz prawa finansów publicznych,
 • znajomość i umiejętność stosowania technik audytorskich,
 • umiejętność logicznego, analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, samodyscyplina,
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 • umiejętnośc pracy w zespole.

Oferujemy

 • umowa o pracę,
 • pozytywna atmosfera pracy.
 • Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy  ul. Akademicka 2A, 44 100 Gliwice,
  2. Politechnika Śląska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji do pracy na  Politechnice Śląskiej,
  4. podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 ustawy Kodeks pracy oraz, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na wykorzystanie cv w przyszłych rekrutacjach na Politechnice Śląskiej, art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia RODO,
  5. dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie,
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa,
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji lub przez okres najbliższych 9 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji,
  8. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz, w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami, prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  9. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  10. podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
Miejsce pracy
 • Gliwice
Opublikowana
Wygasa (za 19 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.