!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Specjalista ds. planowania i analiz

Specjalista ds. analizy i statystyki

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Specjalista ds. planowania i analiz

LARIX - przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji rynkowej, działające od ponad 20 lat w branży outdoorowo-sportowej.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski takich marek jak: Uvex, Odlo, Reusch, Meindl, Killtec, K2, Street Surfing, Sea To Summit, Camelbak, Reima, Silvini, Protest.

Właściciel marki Viking.

Poszukujemy osoby na stanowisko:


Specjalista ds. planowania i analiz


Miejsce pracy: Buczkowice koło Bielska-Białej.

Zakres obowiązków

 • Wsparcie analityczne działu sprzedaży w zakresie gromadzenia i analizy danych.
 • Wsparcie analityczne działu logistycznego, finansowego w zakresie planowania i bieżącej analizy danych.
 • Samodzielne projektowanie raportów oraz rozwijanie istniejących już narzędzi.
 • Szukanie rozwiązań nastawionych na maksymalizację sprzedaży oraz rentowności.
 • Proponowanie zmian, usprawnień i optymalizacji procesów w na podstawie przeprowadzonych samodzielnie analiz oraz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Wymagania

 • Min 2 lata doświadczenia na stanowisku analityka.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu office w szczególności excel: Zaawansowana znajomość tabel przestawnych oraz dodatku Power Pivot. Wykresy i wykresy przestawne. Praktyczna, bardzo dobra znajomość funkcji: WYSZUKAJ.PIONOWO, X.WYSZUKAJ (OFFICE 365), LICZ.WARUNKI, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.JEŻELI, SUMY.CZĘŚCIOWE, JEŻELI, PODAJ.POZYCJĘ, INDEKS, Funkcje tekstowe, Funkcje daty. Formatowanie warunkowe. Znajomość dodatku Power Query. Podstawowa praca z makrami.
 • Znajomość pozostałych aplikacji z pakietu Office, SQL – też będzie dodatkowym atutem.
 • Znajomość podstawowych wskaźników występujących w handlu.
 • Doświadczenie w branży sportowej będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy

 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. CV (zgodnie z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.)
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym.
  3. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna przez okres najbliższych 12 miesięcy.

  Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycjach 2. i 3. mogą być zawarte w dokumencie CV w następujący sposób:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV w aktualnym procesie rekrutacji.”

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Larix Spółka Jawna przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

    INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHAdministrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest firma LARIX Sp. Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Orzeszkowej 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000072555, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd  Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 547-19-48-356 REGON: 072740844

  Inspektor ochrony danych osobowych

  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę LARIX Sp. Jawna uprzejmie prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ado@larix.com.pl

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Larix Spółka Jawna będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa odrębna zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

  2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

  3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

  4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

  5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Odbiorcy danych osobowych

  Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie procesu rekrutacji, dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania w drodze umowy powierzenia firmom pośredniczącym w rekrutacji pracowników.

  Okres przechowywania danych

  Dane osobowe przetwarzane są do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

   

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LARIX Janusz Pieła Spółka Jawna 43-300 Bielsko-Biała Orzeszkowej 40, NIP: 547-19-48-356 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
 • Buczkowice pow. bielski, Śląskie
Opublikowana
Wygasa (za 22 dni)

Pozostałe oferty pracodawcy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.