!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracownik socjalny

Centralna Baza Ofert Pracy

Pracownik socjalny

Umowa na zastępstwo

Pełny etat

Zakres obowiązków

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w tym: praca socjalna, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, z także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

Wymagania

  • Wykształcenie: pomaturalne/policealne, brak
  • Inne wymagania: Wykształcenie policealne lub wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej; 3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie; 4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3. Pełny opis doświadczenia zawodowego wykazany w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Umiejętności: 1. Praktyczna wiedza na temat metod pracy socjalnej; 2. Znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego; 3. Znajomość systemu pomocy społecznej; 4. Znajomość kpa.

Oferujemy

  • Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
  • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy od 5 do 20% + dodatek za pracę w terenie 400 zł brutto
  • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
Miejsce pracy
  • Bieruń pow. bieruńsko-lędziński, Śląskie
Opublikowana
Wygasa (za 10 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.