!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Młodszy konserwator / konserwator sieci kanalizacyjnych

Pracownik fizyczny

Umowa o pracę

Pełny etat

Pracownik fizyczny

Młodszy konserwator / konserwator sieci kanalizacyjnych

AQUA Spółka Akcyjna jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym działającym na terenie Bielska-Białej i okolicznych gmin.

AQUA Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej

poszukuje pracownika

Zakres obowiązków

 • utrzymanie sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej w celu zapewnienia nieprzerwanego odprowadzania ścieków od klientów Spółki
 • obsługa urządzeń zainstalowanych na sieci kanalizacyjnej
 • czyszczenie i udrażnianie kanalizacji z użyciem samochodów specjalnych
 • praca w studniach kanalizacyjnych
 • konserwacja eksploatowanego sprzętu i urządzeń
 • kontrola sieci kanalizacyjnej
 • kontakt z klientem
 • prowadzenie czynności eksploatacyjnych związanych z prawidłowym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej

Wymagania

 • wykształcenie na poziomie szkoły zawodowej o profilu technicznym
 • doświadczenie w pracach związanych z obsługą urządzeń
 • dyspozycyjność na wypadek wystąpienia awarii
 • gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym

Oferujemy

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • stabilne warunki pracy
 • możliwość rozwoju i zdobywania nowych uprawnień
 • dofinansowanie opieki medycznej
 • pakiet socjalny
 • pracowniczy program emerytalny
 • dodatki świąteczne

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

 • Klauzula informacyjna – Rekrutacja

  Administrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul 1 Maja 23, jako pracodawca.

  Inspektor ochrony danych

  Mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@aqua.com.pl,

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  „AQUA” S.A.  będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach,  jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Przepisy prawa pracy:  art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o  zatrudnienie : imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

  Odbiorcy danych osobowych

  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 1 miesiąca od daty zakończenia rozpatrywania ofert.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane  przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia rozpatrywania ofert.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych

  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  4) prawo do usunięcia danych osobowych

  5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji .Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

  Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez „AQUA” S.A.

  Informacja o wymogu podania danych i możliwości cofnięcia zgody.

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Inne dane niż wskazane w art. 221Kodeksu pracy, podane przez Państwa będą przetwarzane na podstawie zgody, która może zostać wycofana w każdej chwili poprzez wysłanie takiej informacji o cofnięciu zgody na adres e-mail: rekrutacja@aqua.com.pl

  Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

  Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: "AQUA" S.A.  ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5470083658zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
 • Bielsko-Biała
Wynagrodzenie
 • 3 600 - 4 100 PLN / mies. brutto Umowa o pracę
Opublikowana
Wygasa (za 5 dni)

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.