!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Specjalista/Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS

Specjalista ds. zarządzania

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Specjalista/Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS

Firma PROTOR powstała w 2013 roku na bazie Zakładu Napraw i Budowy Wagonów w Pyskowicach- Dzierżnie, którego korzenie sięgają początku XX wieku, kiedy to stanowił on część Koncernu Ballestrem. Dynamiczny rozwój firmy, bazujący na tradycjach oraz doświadczeniu załogi, zaowocował w 2014 roku rozszerzeniem działalności o utrzymanie pojazdów kolejowych z napędem spalinowym oraz elektrycznym w Zakładzie Napraw Lokomotyw i Wagonów w Dąbrowie Górniczej. 

Poszukujemy Specjalisty na stanowisko Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) z wykształceniem wyższym, z wiedzą i znajomością z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz zagadnień wiązanych z transportem kolejowym


Zakres obowiązków

 • nadzór nad zgodnością z obowiązującymi przepisami procesu przewozowego i zarządzania infrastrukturą kolejową, monitorowanie przestrzegania bezpieczeństwa procesu oraz podejmowanie działań korygujących,
 • nadzór nad przestrzeganiem procedur, przepisów i instrukcji w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • doskonalenie SMS, zapewnienie zgodności SMS z obowiązującymi przepisami oraz aktualną sytuacją firmy,
 • dbałość o aktualność regulacji wewnętrznych i instrukcji w zakresie transportu kolejowego,
 • opracowanie rocznych raportów w sprawie bezpieczeństwa, okresowych sprawozdań, informacji i wyjaśnień dla organów nadzorujących,
 • szkolenie pracowników w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS.

Wymagania

 • Wiedza z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i analizy ryzyka operacyjnego,
 • znajomość aktów prawnych (krajowych i europejskich) oraz instrukcji i przepisów regulujących zagadnienia związane z transportem kolejowym,
 • umiejętność określania priorytetów, szybkiego i samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy koncepcyjnej i planowania.
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy

 • stałe zatrudnienie,
 • pracę na pełen etat,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • korzystanie z funduszu socjalnego,
 • atrakcyjne grupowe ubezpieczenie na życie.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW:

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa 41-800 Zabrze ul. Dąbrowskiego 2, adres do korespondencji 44-120 Pyskowice ul. Piaskowa 143, jako pracodawca.

  2) Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail:rodo@protorsa.com.pl bądź numerem telefonu: 505919966.

  3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. c), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator-Pracodawca będzie przetwarzał dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.

  4) Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być jedynie podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

  5) Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

  6) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,

  7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a podanie innych danych jest dobrowolne.

 • Niezbędne jest zamieszczenie na CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji.” Jeżeli kandydat chce, aby pracodawca zachował CV w swojej bazie dla celów przyszłych rekrutacji należy dodatkowo wyrazić zgodę, poniżej klauzula: „Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.” Nie zamieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych to poważny błąd, który pozbawia Cię szansy na pracę.
Miejsce pracy
 • Dąbrowa Górnicza
Opublikowana
Wygasa (za 2 dni)

Pozostałe oferty pracodawcy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.