!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Starszy inspektor wojewódzki ds. planowania i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi oraz zast

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 31.01.2022
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Urzędnik

Umowa o pracę

Zakres obowiązków

 • Praca w siedzibie Urzędu na III p.
 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Ustala i opracowuje plan priorytetowych zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Wojewody, weryfikuje przedłożone programy inwestycyjne oraz nadzoruje ich realizację, a także opracowuje projekty budżetu Wojewody na trzy kolejne lata oraz sporządza plan finansowego budżetu Wojewody na dany rok budżetowy.
 • Podejmuje inicjatywy własne Wydziału Finansów i Budżetu (dysponenta głównego) oraz koordynuje i weryfikuje projekty wniosków wydziałów merytorycznych i jednostek zespolonych o przyznanie środków z rezerw budżetu państwa,
 • Wprowadza i zatwierdza w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR): • projekt planu finansowego budżetu Wojewody Opolskiego, • plan finansowy budżetu Wojewody Opolskiego, • rozdysponowanie środków dla beneficjentów niższego stopnia, • wnioski o przyznanie środków z rezerw celowych i rezerwy ogólnej budżetu państwa, na zadania objęte budżetem Wojewody, • wnioski o blokadę planu wydatków, • decyzje Wojewody Opolskiego zmieniające lub blokujące plan wydatków.
 • Nadzoruje realizację budżetu Wojewody i sporządza decyzje w zakresie przesunięcia środki pomiędzy zadaniami lub decyzje blokujące nadwyżkę środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, w celu prawidłowego i racjonalnego wykorzystania środków finansowych. Ponadto nadzoruje i zatwierdza wszelkie zmiany w planie wydatków budżetu Wojewody dokonywane na podstawie decyzji oraz sporządza lub zatwierdza powiadomienia w tym zakresie przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom podległym Wojewodzie
 • Aktualizuje plany inwestycyjne oraz ocenia efektywność wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych w państwowych jednostkach budżetowych oraz z dotacji udzielonych z budżetu państwa
 • Dokonuje okresowych ocen z realizacji dochodów i wydatków w ramach budżetu Wojewody oraz weryfikuje sprawozdania jednostkowe w części sprawnościowej i sporządza zbiorcze okresowe sprawozdania z wykonania wydatków budżetu Wojewody w układzie zadaniowym,
 • Przygotowuje umowy na przekazywanie dotacji celowej samorządu terytorialnego oraz nadzoruje i zatwierdza rozliczenie środków przekazanych w formie dotacji celowej w zakresie zwalczania narkomanii, działalności gospodarczej, ochrony środowiska, rolnictwa i łowiectwa.
 • Współdziała z merytorycznymi Wydziałami Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zespolonymi służbami i inspekcjami

Wymagania

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 4 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość prawa administracyjnego, przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie finansów publicznych , zasad rachunkowości budżetowej, ustaw o jednostkach samorządu terytorialnego,
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność komunikacji pisemnej
 • Umiejętność argumentacji
 • Umiejętność obsługi komputera, środowiska MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe uzupełnione ekonomicznymi studiami podyplomowymi
 • doświadczenia zawodowego
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 • dobra znajomość zagadnień dot. budżetowania zadaniowego w administracji publicznej
 • dobra znajomość przepisów (ustaw) szczegółowych, regulujących finansowanie zadań z budżetu Wojewody, w ramach nadzorowanych działów gospodarki narodowej

Oferujemy

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Dodatek za wysługę lat
 • Nagrody jubileuszowe
 • Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
 • Niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS
 • Integracyjne spotkania pracowników Urzędu i ich rodzin
 • Przedświąteczna pomoc finansowa
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej i korzystania z nieoprocentowanych pożyczek
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
 • Możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje zawodowe
Miejsce pracy
 • Opole
Opublikowana
Wygasła (3 miesiące)

Podobne oferty pracy

 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana
 • Staż - referent

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Opole
  • staż/praktyka
  • pełny etat
  • urzędnik
  • praktykant/stażysta
  Dodana

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.