Operator wózka jezdniowego / pracownik transportu wewnętrznego