Inspektor ds. technicznych

Ogłoszenie na stanowisko Inspektor ds. technicznych - Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE Sp. z o.o.

 

Dołącz do grona naszych zadowolonych pracowników

 

Jesteśmy Spółką ze 100% udziałem Gminy Cieszyn. Dbałość o pracownika jest naszym priorytetem. Przestrzegamy prawa pracy i doceniamy pracowników pomagających się nam rozwijać.

Osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, dlatego prosimy o podanie w dokumentach aplikacyjnych numeru telefonu, aby umożliwić bezpośredni i szybki kontakt z kandydatem.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru na ww. stanowisko oraz skontaktowania tylko z wybranymi osobami.

Stanowisko:Inspektor ds. technicznych

Zakres obowiązków

 • uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie przebiegu sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Cieszyna, wykonywanie uzgodnień branżowych,
 • wydawanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Zakładu,
 • załatwianie spraw formalno-prawnych związanych z ustanowieniem służebności przesyłu,
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę lub remonty kanalizacji,
 • załatwianie spraw formalno-prawnych związanych z budową, przebudową oraz remontami kanalizacji (m.in. uzgodnienia branżowe, zgody własnościowe, decyzje administracyjne, pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia robót),
 • sporządzanie sprawozdań i ankiet np.: w zakresie długości sieci oraz długości i ilości przyłączy kanalizacyjnych itp.,
 • opracowanie dokumentów z zakresu systemu zarządzania środowiskowego,
 • wykonywanie przeglądów dokumentów z zakresu systemu zarządzania środowiskowego w celu efektywnego funkcjonowania wdrożonych rozwiązań oraz ciągłe jego doskonalenie.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek inżynieria sanitarna),
 • doświadczenie w zakresie projektowania i budowy kanalizacji,
 • znajomość procesu inwestycyjnego oraz w zakresie pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych na inwestycje,
 • biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS OFFICE,
 • niekaralność,
 • punktualność, dokładność, sumienność, uczciwość i odpowiedzialność,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość programu AUTO CAD,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość systemów zarządzania np.: środowiskowego,
 • dodatkowym atutem będą uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodnych i kanalizacyjnych.

Oferujemy

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • atrakcyjny system nagród,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • terminową wypłatę wynagrodzenia.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000347288, NIP: 548-260-67-54 REGON: 241423780 (dalej Administrator Danych);

 

 • Wszelkie kwestie dotyczące Pani/Pana danych osobowych można kierować na e-mail: iodo@zgk.cieszyn.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1 lub tel. +48 33 47 94 100;

 

 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył/a Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu;

 

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Administratora Danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;

 

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 12 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji;

 

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3;

 

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

 

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Abyśmy mogli kontaktować się z Państwem w przyszłości w kolejnych procesach rekrutacyjnych do powyższych dokumentów proszę dołączyć podpisaną następującą klauzulę: Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla osób ubiegających się o zatrudnienie z dnia … do bazy danych kandydatów do pracy prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. w celu wykorzystania ich na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres ………. . Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte z bazy danych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. i nie będą dłużej przetwarzane.
Miejsce pracy:
Cieszyn
Zawód:
Inspektor
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wymiar pracy:
pełny etat
Dodano:
13.01.2022
Wygasa:
12.02.2022

Adres firmy

Słowicza 59, 43-400 Cieszyn
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

PROMOWANA
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa"

Inspektor budowlany

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa"
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa"
Inspektor umowa o pracę pełny etat
4800-5000 zł
UoP brutto/mies.

POLECANA
Ruda Śląska
Cieszyn

24-01-2022 POLECANA
4800-5000 zł
UoP brutto/mies.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Referent / Inspektor ds. technicznych w Administracji Domów Mieszkalnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Inspektor umowa o pracę pełny etat
Bielsko-Biała
Cieszyn

12-01-2022

TECHNIK DS. PRZEGLĄDÓW/INSPEKTOR PPOŻ.

HSE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Inspektor umowa o pracę pełny etat
Grojec
Cieszyn

13-01-2022

SPECJALISTA DS. RODO (PÓŁ ETATU)

Regionalne Centrum Informatyki Kraków
Inspektor umowa o pracę część etatu
Kraków
Cieszyn

14-01-2022

INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Regionalne Centrum Informatyki Kraków
Inspektor umowa o pracę część etatu
Kraków
Cieszyn

14-01-2022

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ADREM" SPÓŁKA AKCYJNA
Inspektor umowa o pracę pełny etat
Kraków
Cieszyn

12-01-2022

INSPEKTOR TECHNICZNY WOD KAN GAZ C.O

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ADREM" SPÓŁKA AKCYJNA
Inspektor umowa o pracę pełny etat
Kraków
Cieszyn

11-01-2022

INSPEKTOR TECHNICZNY

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ADREM" SPÓŁKA AKCYJNA
Inspektor umowa o pracę pełny etat
Kraków
Cieszyn

11-01-2022