!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Kierownik działu edukacji kulturalnej i organizacji imprez

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 11.02.2022
Centralna Baza Ofert Pracy

Kierownik

Umowa o pracę

Pełny etat

Zakres obowiązków

Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych.
Organizowanie pracy podległym pracownikom oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją powierzonych im zadań.
Tworzenie planów merytorycznych i finansowych pracy Działu i sprawozdań z ich realizacji.
Tworzenie projektów nowych przedsięwzięć kulturalnych wzbogacających ofertę MDK-DŚT.
Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją imprez.
Współpraca z osobami i podmiotami zajmującymi się działalnością kulturalną.
Realizacja zadań związanych z polityką ochrony danych osobowych.

Wymagania

 • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
 • Inne wymagania: * Osoba musi spełniać wymogi określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Są to: - Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego, - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, - brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe, - znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku. * Kandydat na kierownika Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez powinien spełniać warunki: - wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letni staż pracy (preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym); - doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych; - znajomość języka obcego; - znajomość przepisów z zakresu: ochrony danych osobowych, organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej, organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych.

Oferujemy

 • Wynagrodzenie brutto: od 4 400 PLN
 • Opis wynagrodzenia: równoważny system czasu pracy; godziny pracy wg. grafiku
 • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
Miejsce pracy
 • Łomża pow. Łomża, Podlaskie
Opublikowana
Wygasła (3 miesiące)

Podobne oferty pracy

 • Kierownik zespołu

  Compensa Dystrybucja sp. z o.o.
  • Łomża
  • kontrakt b2b
  • kierownik
  Dodana

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.