Specjalista ds. Compliance

Ogłoszenie na stanowisko Specjalista ds. Compliance - CMC POLAND SP. Z O.O.

Commercial Metals Company (CMC) to globalna firma działająca w branży hutniczej posiadająca swoje oddziały w 8 krajach w USA, Europie i Azji.  CMC Poland Sp. z o.o. jest spółką z grupy CMC w Polsce z główną siedzibą w Zawierciu, gdzie zlokalizowana jest huta stali oraz z kilkunastoma lokalizacjami na terenie całego kraju (Zbrojarnie oraz Zakłady Złomowe).


Poszukujemy zmotywowanych kandydatów do pracy

w Biurze Organizacyjnym w hucie CMC Poland Sp. z o.o.

Miejsce pracy: Zawiercie
Region: śląskie

Stanowisko:Specjalista ds. Compliance

Zakres obowiązków

 • Obsługa organów spółki 
 • Prowadzenie rejestru regulacji wewnętrznych spółki i sprawowanie nadzoru nad prawidłowością ich sporządzania
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestrów dokumentacji spółki
 • Bieżąca weryfikacja procedur  w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (w zakresie wybranych obszarów)
 • Czynny udział w procesie identyfikacji, monitorowania i oceny ryzyka w wybranych obszarach działalności spółki
 • Budowanie procesów związanych z ładem korporacyjnym

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: prawo, ekonomia,finanse, administracja 
 • Min. 2-letnie doświadczenie w obszarze compliance lub kontroli wewnętrznej
 • Biegła znajomość j. angielskiego
 • Analityczne i procesowe działanie w bieżącej pracy
 • Dokładność i rzetelność w działaniu
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

Oferujemy

 • Zatrudnienie w CMC Poland Sp. z o.o. w oparciu o umowę o pracę - stała praca w stabilnej międzynarodowej firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premia)
 • Dostęp do szerokiego katalogu oferowanych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • Prywatną opiekę medyczną w programie Medicover, z własną przychodnią przyzakładową dla pracowników i ich rodzin, zlokalizowaną w Zawierciu
 • Dofinansowanie w programie sportowym do karty MultiSport
 • Korzystne warunki ubezpieczenia na życie w pakiecie grupowym
 • Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, karty przedpłacone dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, pożyczki)
Wszystkie oferty pracy firmy
CMC POLAND SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna:

Klauzula podstawowa - informacyjna na podstawie art. 13 RODO:

Informujemy, iż Administratorem danych w procesie rekrutacji jest CMC Poland Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie, Polska (dalej ,,CMCP”), kontakt: iod@cmc.com

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu prowadzonych przez CMCP procesów rekrutacji jest zgoda, wskazana poniżej, która zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. 2016.119.1)RODO, stanowi samodzielną podstawę przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że CMCP często prowadzi rekrutacje na stanowiska pracy podobne do tego, na które Pan / Pani składa swoją aplikację. Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowana/y wzięciem udziału również w kolejnych rekrutacjach do pracy w CMCP na stanowiskach podobnych do tego, na które Pan/Pani przesłał/a swoją aplikację, może Pani/Pan zdecydować, aby w celu usprawnienia kolejnych procesów rekrutacyjnych, CMCP wykorzystała Pani/Pana dane osobowe, jakie przekazuje Pan/Pani w treści składanych dokumentów. W tym celu konieczne jest udzielenie CMCP zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych podczas rekrutacji.

Dane osobowe będą udostępniane eRecruitment Solutions Sp. z o.o. i/lub innym podmiotom uczestniczącym w realizacji zadania uprawnionym do przetwarzania przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi tej rekrutacji, jak również organom administracji, służbom lub instytucjom, które zwrócą się o dostęp do danych w ramach uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotu je przetwarzającego poza Europejski Obszar Gospodarczy. Odpowiednie zabezpieczenia zapewnione zostaną w takim przypadku m.in. poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych na podstawie art. 46 ust. 2 pkt c RODO oraz art. 26 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 281 z 21.11.1995 r., s. 31) w zw. z art. 46 ust. 5 RODO. Na warunkach określonych w Art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania kopii danych. W sprawie realizacji tych uprawnień proszę o kontakt – iod@cmc.com

Dane osobowe będą przechowywane przez okres danego procesu rekrutacyjnego lub w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje do momentu odwołania zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z  Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Udzieloną zgodę może Pani/Pan odwołać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj. organu ochrony danych osobowych, jeżeli Pani/Pan stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do uwzględnienia Pani/Pana w danym procesie rekrutacji. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w zakresie przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych, w szczególności profilowania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dodatkowych, w szczególności wrażliwych w rozumieniu art. 9 RODO, przez CMC Poland Sp. z o.o, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacji, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości dla celów związanych z procesami innych rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, iż mam świadomość uprawnień do jej cofnięcia w każdym momencie oraz zobowiązuje się do aktualizacji danych osobowych dla których udzieliłam/em powyższej zgody na adres: iod@cmc.com Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CMC Poland Sp. z o.o zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacji, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości dla celów związanych z procesem innych rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, iż mam świadomość uprawnień do jej cofnięcia w każdym momencie oraz zobowiązuje się do aktualizacji danych osobowych, dla których udzieliłam/em powyższej zgody na adres: iod@cmc.com.
Miejsce pracy:
Zawiercie
Zawód:
Specjalista ds. administracji
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wymiar pracy:
pełny etat
Dodano:
10.01.2022
Wygasa:
09.02.2022

Adres firmy

Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Fitness Club 24 Sp. z o.o.

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY

Fitness Club 24 Sp. z o.o.
Fitness Club 24 Sp. z o.o.
Specjalista ds. administracji umowa o pracę pełny etat
Bielsko-Biała
Zawiercie

25-01-2022

Tłumacz j. angielskiego / Asystent

Rekord Hale Namiotowe Sp. z o.o.
Specjalista ds. administracji umowa o pracę
Kielce
Zawiercie

22-01-2022

STARSZY REFERENT, SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1155 (8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE-BALICACH)
Specjalista ds. administracji umowa o pracę pełny etat
Balice
Zawiercie

25-01-2022

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH

Kontakt przez PUP
Specjalista ds. administracji umowa o pracę pełny etat
Kraków
Zawiercie

25-01-2022

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH

Kontakt przez PUP
Specjalista ds. administracji umowa o pracę
Kraków
Zawiercie

25-01-2022

STARSZY MENEDŻER DS, ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

Kontakt przez PUP
Specjalista ds. administracji umowa o pracę pełny etat
Kraków
Zawiercie

14-01-2022

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY NA MAGAZYNIE KATOEN NATIE BELGIA

INTERKADRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Specjalista ds. administracji staż/praktyka pełny etat
Kraków
Zawiercie

10-12-2021

TECHNIK ADMINISTRACJI

Kontakt przez PUP
Specjalista ds. administracji staż/praktyka pełny etat
Jędrzejów
Zawiercie

24-01-2022

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU EWIDENCJI

Kontakt przez PUP
Specjalista ds. administracji umowa o pracę pełny etat
Pińczów
Zawiercie

20-01-2022

TECHNIK ADMINISTRACJI

Kontakt przez PUP
Specjalista ds. administracji staż/praktyka pełny etat
Strzelce Opolskie
Zawiercie

16-12-2021

TECHNIK ADMINISTRACJI

Kontakt przez PUP
Specjalista ds. administracji staż/praktyka pełny etat
Strzelce Opolskie
Zawiercie

16-12-2021
Poszukiwane zawody w Zawierciu
Pracownik biurowyMagazynier