!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

MAGAZYNIER

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 02.02.2022

Magazynier

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Od prawie 30 lat pomagamy firmom na całym świecie urządzać przestrzeń biurową. Najpierw określamy ich potrzeby, a następnie dobieramy i dostarczamy rozwiązania oraz produkty, które uczynią ich prace zdrowszą, wydajniejszą i bardziej komfortową. Ponadto wyposażamy miejsca użyteczności publicznej takie jak miejsca opieki zdrowotnej, kilkudziesięciotysięczne stadiony, czy sale koncertowe. Pasja do tworzenia nowych produktów i aranżacji miejsc oraz satysfakcja z dobrze wykonanego projektu napędza nas do dynamicznego rozwoju.

Nowy Styl Sp. z o.o.
w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje obecnie kandydatów i kandydatki do pracy na stanowisku:

Magazynier
Miejsce pracy: Jasło
Nr ref: MG/08/2020

Zakres obowiązków

Wymagania

• wykazujesz gotowość do pracy w systemie zmianowym
• potrafisz obsługiwać komputer minimum na poziomie podstawowym
• cechuje Cię odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu swoich obowiązków
• potrafisz pracować w zespole

Oferujemy

• pracę w jednej z największych międzynarodowych firm z branży meblarskiej w Europie
w kontekście zakładów produkcyjnych
• benefity takie jak: karta multiactive, kolonie dla dzieci pracowników, dodatkowe świadczenia pieniężne w okresie świąt, możliwość skorzystania z ubezpieczeń i świadczeń socjalnych
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
• różnorodność zadań w bezpośrednim kontakcie z produkcją
• profesjonalne narzędzia pracy i wsparcie kolegów/koleżanek z działu

 • Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o aplikowanie za pomocą formularza kontaktowego.
  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Firma stosuje zasady polityki równych szans i niedyskryminacji.

  ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH
  W zależności, do której spółki złożyła Pani/Pan podanie o pracę, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:
  Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
  NSG TM sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49, lub
  NSG Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
  -zwani dalej łącznie Administratorami.
  W zależności od podmiotu, na rzecz którego wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, administratorami Pani/Pana danych osobowych będą:
  Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
  NSG TM sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49, lub
  NSG Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
  - zwani dalej łącznie Administratorami.

 • DANE KONTAKTOWE KOMUNIKACJA Z Administratorem/Administratorami można się skontaktować poprzez e-mail rodo@nowystyl.com lub pisemnie na adres siedziby każdego z Administratorów. CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 1)w przypadku rekrutacji, w ramach której może dojść do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: w zakresie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy, których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie - w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy); w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa pracy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 2) w przypadku rekrutacji, w ramach której może dojść do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Administratora podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art.6 ust. 1 lit. b RODO); 3) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody/zgód na przetwarzanie danych w tym celu podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 4) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora/Administratorów podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora/ Administratorów w związku z prowadzeniem i obsługą procesów rekrutacji, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT, usług prawnych. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej/udzielonych zgody/zgód dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres najbliższych 12 miesięcy. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (lub wycofania zgody na dodatkowe dane). Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony do zakończenia trwania pierwszej umowy czasowej zawartej z wybranym kandydatem w ramach danej rekrutacji. W uzasadnionych przypadkach okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator/Administratorzy prosi/proszą o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną na adres: rodo@nowystyl.com. Przysługuje Pani/Panu: 1)prawo żądania dostępu do treści swoich danych, 2)prawo żądania sprostowania swoich danych, 3)prawo do usunięcia, 4)prawo do ograniczenia przetwarzania, 5)prawo do przenoszenia danych osobowych (gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, wykonanie umowy, której Pani/Pan jest stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy), 6)prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych (gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora), oraz 7)prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy jako dane których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest wymagane przez Administratora/Administratorów dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych innych niż dane osobowe wskazane w przepisach prawa pracy jest dobrowolne.
Miejsce pracy
 • Jasło pow. jasielski, Podkarpackie
Opublikowana
Wygasła (3 miesiące)

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.