!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

MAGAZYNIER Jasienica PN-PT DWIE ZMIANY

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 27.01.2022

Magazynier

Umowa o pracę

Pełny etat

Pracownik fizyczny

Mundivie Spółka Akcyjna zajmująca się branżą rozlewniczo/spożywczą poprzednio działająca pod nazwą Toorank Polska S.A. istnieje na rynku od 1996 roku. Przez ponad 20 lat firma dbając o jakość i rozwój sprzedaży w oparciu o standardy ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, HACCP, BRC FOOD, GMP:2020, Kosher - tworzy ścisłe relacje z klientami detalicznymi, hurtowymi oraz gastronomicznymi.

Zakres obowiązków

 • Przyjmowanie ilościowe oraz jakościowe surowców, produktów
 • Dostarczanie do działu produkcji, wywóz pozostałych surowców, produktów
 • Zmagazynowanie surowców, produktów
 • Ewidencja komputerowa surowców, produktów- otrzymywanych, zużywanych
 • Obsługa wózka widłowego
 • Kompletacja wysyłek
 • Przeprowadzanie spisu z natury

Wymagania

 • Uprawnienie UDT na obsługę wózków widłowych
 • Doświadczenie w obsłudze wózka widłowego
 • Obsługa komputera
 • Książeczka sanitarno-epidemiologiczna
 • Sumienność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków

Oferujemy

 • Godziny pracy 06:00-14:00, 14:30-22:30
 • Możliwość szybkiego podjęcia pracy
 • Przyjazną atmosferę i wysoką kulturę pracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Owoce w sezonie jesienno-zimowym
 • Możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego
 • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , dalej jako: „RODO”, informuję, iż:

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Mundivie Spółka akcyjna z siedzibą w Jasienicy, Jasienica 607, 43-385 Jasienica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022014, posiadająca nadane numery NIP: 5471424127, REGON: 070739216, dalej jako „ADO”.

  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy u ADO - wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach, tj. na podstawie art. 22 (1) Kodeku Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym celu.

  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wynagrodzenia, adres e-mail, numer telefonu.

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz ADO usługi informatyczne oraz księgowo-kadrowe.

  5. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji, tj. nie dłużej niż trzy miesiące od dnia przekazania Pani/Pana danych osobowych ADO, a po tym czasie będą niezwłocznie usuwane. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od dnia ich otrzymania, a po okresie tym będą niezwłocznie usuwane.

  7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.

  8. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  10. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia działań rekrutacyjnych.

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko MAGAZYNIER prowadzonej przez Mundivie S.A. z siedzibą w Jasienicy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dodatkowo wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Mundivie S.A. z siedzibą w Jasienicy. Jestem świadom, iż przysługuje mi prawo odwołania niniejszej zgody. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.” Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotyczącą ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w dokumentach aplikacyjnych w zakresie: np. imion rodziców, innych niezidentyfikowanych danych osobowych znajdujących się w dokumentach aplikacyjnych podanych dobrowolnie, z własnej inicjatywy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) do celów: uczestnictwa w konkursie na wolne stanowisko pracy, procesu rekrutacyjnego, archiwizacji dokumentacji rekrutacji. Jestem świadomy możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie.
Miejsce pracy
 • Jasienica pow. bielski, Śląskie
Opublikowana
Wygasła (3 miesiące)

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.