!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

MŁODSZY KONSTRUKTOR WYROBU

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 24.03.2022
ADR POLSKA SP. Z O.O.

Inżynier

Umowa o pracę

Firma ADR POLSKA SP. Z O.O. należąca do międzynarodowego koncernu, specjalizująca się w produkcji osi i półosi do maszyn rolniczych, poszukuje pracownika na stanowisko:
MŁODSZY KONSTRUKTOR WYROBU

Miejsce pracy: Zagórz, ul. Bieszczadzka 5 (powiat sanocki)

Zadania osoby na tym stanowisku:
1. Kompleksowe tworzenie dokumentacji technicznej dla projektowanych wyrobów
2. Sprawowanie nadzoru technicznego nad wprowadzeniem nowych wyrobów do produkcji oraz nad produkcją seryjną
3. Nadzór nad opracowaniem, wdrażaniem i usprawnianiem procesów produkcji
4. Projektowanie wyrobów w oparciu o dostępny proces technologiczny z uwzględnieniem doboru maszyn, przyrządów, narzędzi oraz kosztów produkcji
5. Stosowanie kryteriów doboru materiałów w kolejnych etapach projektowania inżynierskiego, na podstawie właściwości fizycznych, mechanicznych oraz kryteriów technologicznych i ekonomicznych
6. Techniczne przygotowanie dokumentacji produkcji oraz procesów produkcyjnych w przemyśle metalowym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów spawalniczych i obróbki skrawaniem
7. Optymalizacja konstrukcji ze względu na wymagania wytrzymałościowe, redukcję masy oraz eliminację wad konstrukcyjnych

Wymagania


1. Wykształcenie wyższe techniczne
2. Nie wymagane doświadczenie na stanowisku samodzielnego konstruktora
3. Znajomość rysunku technicznego (tworzenie i czytanie)
4. Znajomość pakietu MS Office, programów 2D I 3D CAD
5. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji – literatura techniczna, normy, poradniki, katalogi, czasopisma techniczne.
6. Znajomość języka angielskiego – w stopniu komunikatywnym

Oferujemy


1. Pracę w firmie z kapitałem zagranicznym o ugruntowanej pozycji na rynku,
2. Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
3. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku pracownika oraz świąt, paczki świąteczne dla dzieci),
4. Premię półroczną,
5. Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

Zapewniamy:
 Terminową wypłatę wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na adres e-mail: @ Prosimy o wiadomości z dopiskiem nabór na stanowisko MŁODSZY KONSTRUKTOR WYROBU. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez Spółkę ADR POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5, 38 – 540 Zagórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865307, REGON:, NIP: 6871795342, rekrutacji na stanowisko MŁODSZY KONSTRUKTOR WYROBU”.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Spółka ADR POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5, 38 – 540 Zagórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865307, REGON:, NIP: 6871795342.
Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody.
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, którego upływ nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.
Dane osobowe kandydata, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
Każdy kandydat, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, w tym żądania kopii danych, a ponadto prawo żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
Miejsce pracy
  • Zagórz pow. sanocki, Podkarpackie
Opublikowana
Wygasła (2 miesiące)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.