Młodszy specjalista ds. HR

Ogłoszenie na stanowisko Młodszy specjalista ds. HR - Grupa Kęty S.A.

Grupa Kęty największy polski producent profili i komponentów aluminiowych. Krajowy lider z silną pozycją wśród znaczących europejskich przetwórców aluminium. Uznana marka, swoim klientom z różnych krajów i branż oferuje najwyższej jakości wyroby i serwis. Jest jedną z 25 spółek Grupy Kapitałowej Kęty, który zatrudnia łącznie ponad 5000 pracowników.

Stanowisko:Młodszy specjalista ds. HR

Zakres obowiązków

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ NA STANOWISKU MŁODSZY SPECJALISTA DS. HR:

 

 • Organizowanie i prowadzenie procesów rekrutacyjnych
 • Prowadzenie procesów personalnych w organizacji – różnorodność zadań
 • Prowadzenie procesu wdrażania pracownika do organizacji
 • Organizowanie szkoleń
 • Przygotowywanie i wdrażanie procedur w obszarze HR
 • Wspieranie kadry menadżerskiej w realizacji procesów w obszarze personalnym
 • Przygotowywanie raportów dotyczących wskaźników personalnych
 • Komunikacją wewnętrzną – planowaniem i aktywnym działaniem
 • Budowaniem pozytywnego wizerunku firmy wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Prowadzenie spraw związanych z RODO w obszarze HR

Wymagania

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY:

 

 • Wykształcenie wyższe – preferowane: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia
 • Min. rok doświadczenia w dziale personalnym
 • Praktycznej wiedzy z zakresu rekrutacji oraz znajomości metod pozyskiwania kandydatów
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B1
 • Mile widziana znajomość drugiego języka - j. niemiecki lub włoski
 • Dobra znajomość MS Office (MS Word, Excel, PowerPoint)
 • Umiejętności interpersonalne
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Czynne prawo jazdy kat. B

Oferujemy

• Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku   

• Możliwość rozwoju poprzez szkolenia oraz kursy

• Kursy językowe w godzinach pracy

• Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych, kolonii oraz zimowisk dla dzieci, bony okazjonalne, premia świąteczna)

• Prywatna opieka medyczna dla pracownika i jego rodziny

• Ubezpieczenie grupowe

• Pracowniczy Program Emerytalny

Wszystkie oferty pracy firmy
Grupa Kęty S.A.

Klauzula informacyjna:

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Grupa Kęty S.A. informuje, że:

 1. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Grupa Kęty S.A. (ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, NIP: 5490001468).

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 

Dane osobowe są przetwarzane:

- w celu zawarcia umowy o pracę lub na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- na podstawie zgody kandydata do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może obejmować także przetwarzanie danych osobowych na potrzeby następnych procesów rekrutacyjnych.

 

W przypadku prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej on-line dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nazwy użytkownika w programie Zoom, danych podanych w trakcie rozmowy rekrutacyjnej oraz wizerunku w przypadku jego wyświetlenia podczas rozmowy rekrutacyjnej są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji on - line, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Zakres przetwarzanych danych:

Zakres przetwarzanych danych ogranicza się do informacji, których obowiązek podania wynika z przepisów prawa pracy, niezbędnych do zawarcia umowy (imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), a także przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przez kandydata do pracy (np. wizerunek- zdjęcie, inne dane kontaktowe, testy osobowościowe i/lub psychologiczne oraz testy inteligencji płynnej, zapis wideo rozmowy).

4. Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, w szczególności są to pracownicy Działu HR oraz potencjalni przełożeni, a także podmioty świadczące usługi  kadrowe, informatyczne, w tym także związane z działaniem programu Zoom.

5. Powód podania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do pracy u Administratora.

W zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

6. Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane w trakcie procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu tak długo jak nie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

Kandydatowi do pracy przysługuje:

·         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, kandydatowi do pracy przysługuje prawo do jej cofnięcia, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.

 

Kandydatowi do pracy przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych podczas rozmowy rekrutacyjnej on-line.

 

Z uwagi na charakter przetwarzania danych osobowych podczas rozmowy rekrutacyjnej on-line nie przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Profilowanie:

 

Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności automatycznego profilowania.

9. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

 

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 

W razie wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem, e-mail: IODO_grupakety@grupakety.com, tel. 0 694 429 337 lub listownie na adres administratora.

 

Zapewniamy, że Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zapoznałam/em się z treścią obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Grupie Kęty S.A.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Jeżeli chce Pan/i zezwolić nam na wykorzystywanie Pana/i CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Grupie Kęty S.A., prosimy zamieścić w swoim CV poniższą zgodę: "Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Grupie Kęty S.A. do czasu wycofania niniejszej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od wyrażenia zgody.” Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy
Miejsce pracy:
Kęty
Zawód:
Specjalista ds. HR
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wymiar pracy:
pełny etat
Dodano:
22.11.2021
Wygasa:
22.12.2021

Adres firmy

ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

TI Poland Wapienica

HR Generalist

TI Poland Wapienica
TI Poland Wapienica
Specjalista ds. HR umowa o pracę pełny etat
Bielsko-Biała
Kęty

23-11-2021
Kuźnia Polska Spółka Akcyjna

HR Business Partner

Kuźnia Polska Spółka Akcyjna
Kuźnia Polska Spółka Akcyjna
Specjalista ds. HR umowa o pracę pełny etat
Skoczów
Kęty

24-11-2021
ManpowerGroup Sp. z o.o.

Staż w HR! Dołącz do naszego zespołu na stałe.

ManpowerGroup Sp. z o.o.
ManpowerGroup Sp. z o.o.
Specjalista ds. HR umowa zlecenie pełny etat
Katowice
Kęty

23-11-2021
Pajmon

Rekruter z językiem rosyjskim

Pajmon
Pajmon
Specjalista ds. HR umowa o pracę pełny etat
3500-5000 zł
UoP brutto/mies.

POLECANA
Rzeszów
Kęty

26-11-2021 POLECANA
3500-5000 zł
UoP brutto/mies.
Krakowski Bank Spółdzielczy

Specjalista w Biurze Rozwoju Zasobów Ludzkich

Krakowski Bank Spółdzielczy
Krakowski Bank Spółdzielczy
Specjalista ds. HR umowa o pracę pełny etat
Kraków
Kęty

23-11-2021
Datafeedwatch

Senior IT Talent Acquisition Specialist

Datafeedwatch
Datafeedwatch
Specjalista ds. HR umowa o pracę pełny etat
 Praca zdalna 
10000-13000 zł
UoP brutto/mies.
?

POLECANA
Kraków
Kęty

03-11-2021 POLECANA
10000-13000 zł
UoP brutto/mies.
?

EKSPERT DS. POZYSKIWANIA KANDYDATÓW

Kontakt przez PUP
Specjalista ds. HR umowa o pracę pełny etat
Kraków
Kęty

26-11-2021

MŁODSZY SPECJALISTA DS.PERSONALNYCH

Kontakt przez PUP
Specjalista ds. HR umowa o pracę pełny etat
Kraków
Kęty

26-11-2021

SPECJALISTA DO SPRAW REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

Kontakt przez PUP
Specjalista ds. HR umowa o pracę
Kraków
Kęty

24-11-2021

SPECJALISTA DO SPRAW CZASOWEGO ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW

Kontakt przez PUP
Specjalista ds. HR umowa o pracę
Kraków
Kęty

17-11-2021

SPECJALISTA DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA BIURA I REKRUTACJI

WTS Work Temp Service
Specjalista ds. HR umowa o pracę pełny etat
Kraków
Kęty

17-11-2021

KONSULTANT DS.REKRUTACJI

Infotree Poland sp z o.o
Specjalista ds. HR umowa o pracę pełny etat
Bochnia
Kęty

26-08-2021