Doradca ds. techniczno - handlowych

Ogłoszenie na stanowisko Doradca ds. techniczno - handlowych - Grupa Kęty S.A.

Grupa Kęty największy polski producent profili i komponentów aluminiowych. Krajowy lider z silną pozycją wśród znaczących europejskich przetwórców aluminium. Uznana marka, swoim klientom z różnych krajów i branż oferuje najwyższej jakości wyroby i serwis. Jest jedną z 25 spółek Grupy Kapitałowej Kęty, który zatrudnia łącznie ponad 5000 pracowników.

Stanowisko:Doradca ds. techniczno - handlowych

Zakres obowiązków

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ NA STANOWISKU DORADCY DS. TECHNICZNO – HANDLOWYCH:

 

 • Doradztwo techniczne dla klientów Grupy KĘTY w zakresie projektowania i produkcji profili aluminiowych
 • Analiza zapytań ofertowych pod kątem możliwości wykonania oferty
 • Przygotowanie danych do kalkulacji dla nowych uruchomień/ projektów
 • Współudział w opracowywaniu i wdrażaniu technologii produkcji profili aluminiowych

Wymagania

 

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY:

 

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Dobra znajomość oprogramowania typu CAD oraz pakietu Office
 • Dobra znajomość rysunku technicznego
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w zakresie technicznym
 • Znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność i innowacyjność
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Czynne prawo jazdy kat. B

Oferujemy

• Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku   

• Możliwość rozwoju poprzez szkolenia oraz kursy

• Kursy językowe w godzinach pracy

• Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych, kolonii oraz zimowisk dla dzieci, bony okazjonalne, premia świąteczna)

• Prywatna opieka medyczna dla pracownika i jego rodziny

• Ubezpieczenie grupowe

• Pracowniczy Program Emerytalny

Wszystkie oferty pracy firmy
Grupa Kęty S.A.

Klauzula informacyjna:

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Grupa Kęty S.A. informuje, że:

 1. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Grupa Kęty S.A. (ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, NIP: 5490001468).

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 

Dane osobowe są przetwarzane:

- w celu zawarcia umowy o pracę lub na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- na podstawie zgody kandydata do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może obejmować także przetwarzanie danych osobowych na potrzeby następnych procesów rekrutacyjnych.

 

W przypadku prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej on-line dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nazwy użytkownika w programie Zoom, danych podanych w trakcie rozmowy rekrutacyjnej oraz wizerunku w przypadku jego wyświetlenia podczas rozmowy rekrutacyjnej są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji on - line, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Zakres przetwarzanych danych:

Zakres przetwarzanych danych ogranicza się do informacji, których obowiązek podania wynika z przepisów prawa pracy, niezbędnych do zawarcia umowy (imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), a także przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przez kandydata do pracy (np. wizerunek- zdjęcie, inne dane kontaktowe, testy osobowościowe i/lub psychologiczne oraz testy inteligencji płynnej, zapis wideo rozmowy).

4. Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, w szczególności są to pracownicy Działu HR oraz potencjalni przełożeni, a także podmioty świadczące usługi  kadrowe, informatyczne, w tym także związane z działaniem programu Zoom.

5. Powód podania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do pracy u Administratora.

W zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

6. Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane w trakcie procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu tak długo jak nie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

Kandydatowi do pracy przysługuje:

·         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, kandydatowi do pracy przysługuje prawo do jej cofnięcia, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.

 

Kandydatowi do pracy przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych podczas rozmowy rekrutacyjnej on-line.

 

Z uwagi na charakter przetwarzania danych osobowych podczas rozmowy rekrutacyjnej on-line nie przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Profilowanie:

 

Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności automatycznego profilowania.

9. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

 

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 

W razie wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem, e-mail: IODO_grupakety@grupakety.com, tel. 0 694 429 337 lub listownie na adres administratora.

 

Zapewniamy, że Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zapoznałam/em się z treścią obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Grupie Kęty S.A.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Jeżeli chce Pan/i zezwolić nam na wykorzystywanie Pana/i CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Grupie Kęty S.A., prosimy zamieścić w swoim CV poniższą zgodę: "Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Grupie Kęty S.A. do czasu wycofania niniejszej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od wyrażenia zgody.” Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy
Miejsce pracy:
Kęty
Zawód:
Technolog
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wymiar pracy:
pełny etat
Dodano:
23.11.2021
Wygasa:
15.12.2021

Adres firmy

ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

PROMOWANA
Kuźnia Polska Spółka Akcyjna

Technolog

Kuźnia Polska Spółka Akcyjna
Kuźnia Polska Spółka Akcyjna
Technolog umowa o pracę pełny etat

POLECANA
Skoczów
26-11-2021 POLECANA
Nacomi Group Sp. z o.o.

Technolog ds. jakości i badań produktów kosmetycznych

Nacomi Group Sp. z o.o.
Nacomi Group Sp. z o.o.
Technolog umowa o pracę pełny etat
Wilkowice
24-11-2021
IMPRODEX Sp. z o.o. Sp. k.

Technolog Programista CNC

IMPRODEX Sp. z o.o. Sp. k.
IMPRODEX Sp. z o.o. Sp. k.
Technolog umowa o pracę pełny etat

POLECANA
Czechowice-Dziedzice
23-11-2021 POLECANA
AT-PLAST Andrzej Talik

Technolog /Nastawiacz Procesu Wtrysku

AT-PLAST Andrzej Talik
AT-PLAST Andrzej Talik
Technolog umowa o pracę pełny etat
Żywiec
19-11-2021
ManpowerGroup Sp. z o.o.

Technolog w branży automotive - nie wymagamy doświadczenia!

ManpowerGroup Sp. z o.o.
ManpowerGroup Sp. z o.o.
Technolog umowa o pracę pełny etat
Bielsko-Biała
18-11-2021
mdm NT Sp. z o.o.

Technolog tworzyw sztucznych

mdm NT Sp. z o.o.
mdm NT Sp. z o.o.
Technolog umowa o pracę pełny etat
Bielsko-Biała
17-11-2021
ASK Poland Sp. z o.o.

Stażysta – Dział Techniczny

ASK Poland Sp. z o.o.
ASK Poland Sp. z o.o.
Technolog umowa zlecenie część etatu
Bielsko-Biała
15-11-2021
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWMAX Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy Spółka Jawna

Technolog

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWMAX Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy Spółka Jawna
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWMAX Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy Spółka Jawna
Technolog umowa o pracę pełny etat
Kędzierzyn-Koźle
05-11-2021

TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

Kontakt przez PUP
Technolog umowa o pracę część etatu
Kraków
25-11-2021

TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

JUSTYNA HERDAN-WWIEDEŃSKA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA REMONTY I WYKOŃCZENIA
Technolog umowa o pracę pełny etat
Bochnia
22-11-2021

TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

JUSTYNA HERDAN-WWIEDEŃSKA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA REMONTY I WYKOŃCZENIA
Technolog umowa o pracę pełny etat
Bochnia
15-07-2021

KONSTRUKTOR - TECHNOLOG

"AQUER" MACIEJ DYBA, JAROSŁAW KRAM SPÓŁKA JAWNA
Technolog umowa o pracę pełny etat
Bochnia
18-05-2021

PRACOWNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY INŻ.BOBA GRZEGORZ
Technolog umowa o pracę pełny etat
Polanka Wielka
11-10-2021

TECHNOLOG

GJH-KOŁO H.JANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA - KOŁO
Technolog umowa o pracę pełny etat
Zawadzkie
16-09-2021

TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Kontakt przez PUP
Technolog umowa o pracę pełny etat
Chrzanów
16-07-2021