Prawnik/Asystent adwokata

     KANCELARIA ADWOKACKA STG SIERBIŃSKI, GAŁKA
I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA

Zakres obowiązków:

Do obowiązków Prawnika/Asystenta adwokata będzie należała w szczególności:

 • Bieżąca pomoc w obsłudze klientów Kancelarii,
 • Wykonywanie bieżących czynności administracyjno-biurowych,
 • Kontakt z sądami i urzędami, wyszukiwanie informacji oraz prowadzenie analiz prawnych zagadnień problemowych,
 • Przygotowywania projektów umów oraz dokumentów korporacyjnych,
 • Sporządzanie projektów pism procesowych.

Wymagania:

 • Ukończenie studiów prawniczych (mile widziani są w szczególności tegoroczni absolwenci, w tym osoby planujące odbyć aplikację adwokacką/radcowską),
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Dyspozycyjność - 5 dni w tygodniu,
 • Biegła znajomość języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Sumienność i dokładność oraz wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do dyspozycyjności oraz doświadczenia,
 • Możliwość zdobycia praktycznej wiedzy prawniczej, doświadczenia zawodowego oraz nawiązania dalszej współpracy,
 • Opiekę merytoryczną doświadczonych prawników.

Klauzula informacyjna:

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka STG Sierbiński, Gałka i Partnerzy Spółka Partnerska z siedzibą w Wieliczce, ul. Bolesława Szpunara 27A, 32-020 Wieliczka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620082, NIP: 6751470689, REGON: 12247354 (dalej „Administrator”).

 

Administrator posiada następującą stronę internetową: www.kancelaria-stg.pl.

 

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem pocztowym oraz pod adresem siedziby, jak również poprzez pocztę elektroniczną pod następującym adresem: biuro@kancelariastg.pl.

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe podane w CV oraz liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu:

 

1)    uwzględnienia Kandydata/Kandydatki w prowadzonym procesie rekrutacji, lub

2)    uwzględniania Kandydata/Kandydatki w prowadzonym procesie rekrutacji oraz w przyszłych rekrutacjach na podstawie wyrażonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych osobowych oraz przekazywanie danych osobowych

Administrator nie przekazuje danych Kandydata/Kandydatki poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator danych może udostępniać dane Kandydata/Kandydatki podmiotom z nim współpracującym, którym powierza przetwarzanie danych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi wsparcia IT takie jak hosting danych, serwis sprzętu komputerowego, obsługa serwerów. Dane osobowe mogą być również przekazywane organom władzy publicznej bądź podmiotom wykonującym zadania publiczne, uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacji, w ramach którego zostanie uwzględnione zgłoszenie Kandydata/Kandydatki lub do chwili wycofania przez Kandydata/Kandydatkę zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od przesłania dokumentów rekrutacyjnych z własnej inicjatywy Kandydata/Kandydatki.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Kandydatowi/Kandydatce przysługują następujące prawa:

 

1)    prawo dostępu do swoich danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 15 RODO,

2)    prawo do sprostowania swoich danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 16 RODO,

3)    prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 17 RODO,

4)    prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 18 RODO,

5)    prawo do przenoszenia danych na zasadach wskazanych w art. 20 RODO,

6)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, o ile przetwarzanie opiera się na udzielonej uprzednio zgodzie; cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,

7)    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach wskazanych w art. 21 RODO.

 

Wyżej wskazane prawa mogą zostać zrealizowane poprzez wyrażenie stosownego żądania wobec Administratora na adresy kontaktowe wskazane w akapicie. „Administrator Danych Osobowych”.

 

Kandydatowi/Kandydatce w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

Informacja w przedmiocie wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

 

Podanie danych osobowych zamieszczonych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, niemniej stanowi warunek umożliwiający ubieganie się o przyjęcie Kandydata/Kandydatki do pracy przez Administratora.

 

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Dane osobowe przetwarzane do celów wskazanych w niniejszym dokumencie nie będą podlegały profilowaniu. Nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje wobec osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
Miejsce pracy:
Wieliczka
Zawód:
Prawnik
Forma zatrudnienia:
staż/praktyka
Wymiar pracy:
pełny etat
Dodano:
06.12.2021
Wygasa:
15.12.2021

Adres firmy

ul. Porucznika Bolesława Szpunara 27 A, 32-020 Wieliczka
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

BPC

Specjalista ds. Prawnych

BPC
BPC
Prawnik kontrakt B2B pełny etat
Bielsko-Biała
Wieliczka

03-12-2021
Poszukiwane zawody w Wieliczce
Pracownik biurowy