Pracownik restauracji ul. Mickiewicza 5 - na weekendy