Pracownik restauracji McDonald’s W-wa Przejście wynagrodzenie od 3250 zł/brutto