Referent w Dziale Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sekto

Zakres obowiązków:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • zagrożenie korupcją
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób z      niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.
 • Prowadzi postępowania podatkowe w celu prawidłowego wymiaru należności budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji
 • Prowadzi czynności sprawdzające, niezastrzeżone dla innych komórek organizacyjnych
 • Wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotów podatku
 • Wydaje zaświadczenia w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej
 • Orzeka w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub w pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenia zawodowego

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w jednostkach administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:00 a 7:30
 • Możliwość częściowego wykonania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna)
 • Dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. ,,trzynastka’’)
 • Nagrody jubileuszowe
 • Pakiet socjalny m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferowanych warunkach, zapomogi dla osób w trudnych sytuacjach życiowych, dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie
 • Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach
 • Praca w przyjaznej atmosferze oraz dogodna lokalizacja miejsca pracy poprzez bliskość głównych węzłów komunikacyjnych
Miejsce pracy:
Zawiercie
Zawód:
Urzędnik
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Dodano:
13.10.2021
Wygasa:
20.10.2021

Adres firmy

42-400 Zawiercie
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Cieszyn
15-10-2021
Żory
15-10-2021
Bielsko-Biała
14-10-2021
Bielsko-Biała
14-10-2021
Będzin
12-10-2021

Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt, nadzoru, kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie
Urzędnik umowa o pracę
Bełchatów
12-10-2021
Kraków
08-10-2021
Kraków
08-10-2021

Drogomistrz w Obwodzie Drogowym w Busku-Zdroju w Rejonie w Busku-Zdroju Oddziału Generalnej Dyrekcji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Urzędnik umowa o pracę
Busko-Zdrój
08-10-2021
Katowice
07-10-2021

Starszy specjalista w Wydziale Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach w Departam

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Urzędnik umowa o pracę
Katowice
07-10-2021
Katowice
29-09-2021
Poszukiwane zawody w Zawierciu
MagazynierPracownik biurowy