!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

PHP Symfony Developer - praca zdalna

Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 28.01.2022
Deventon

Informatyk

Umowa o pracę

Deventon jest podmiotem należącym do międzynarodowego holdingu, wyspecjalizowanego w świadczeniu najwyższej jakości usług rekrutacyjnych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, globalnym zasobom wiedzy oraz innowacyjnym metodom selekcji tysiące osób zmieniło pracę na lepszą. Oferujemy bezpieczne oraz stabilne zatrudnienie.

Klient oferuje:
• dużą autonomię, zaangażowanie w nowe projekty oraz realny wpływ na produkt i architekturę narzędzi
• wynagrodzenie na poziomie 9000 – 14000 PLN netto / miesiąc uzależnione od zaangażowania i doświadczenia
• pracę w ciekawym, doświadczonym zespole
• możliwość decydowania o architekturze produktu
• rozwój autonomicznych produktów i udział w ich wdrożeniach
• możliwość pracy zdalnej i elastyczne warunki pracy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należy:
• projektowanie i rozwój platformy B2B / B2C Omnicommerce ()
• budowa modułów funkcjonalnych

Wymagania


• znajomości pełnego stacku technologicznego wymaganego do tworzenia nowoczesnych aplikacji webowych (PHP / PHP OOP, HTML5, CSS3, JavaScript, AngularJS, Vue.js itp.)
• znajomość frameworku PHP (Symfony 5, API platform, ORM)
• znajomość frameworku JS (AngularJS, Vue.js)
• umiejętność pisania testów automatycznych
• znajomość systemu kontroli wersji GIT
• podstawowa umiejętność uruchamiania aplikacji rozproszonych w Docker, k8s
• dobrej znajomości SQL oraz umiejętności projektowania baz danych (MSSQL, MySQL, PostgreSQL; tworzenie procedur i funkcji)
• znajomości posługiwania się REST API
• zdolności analitycznych, umiejętności kojarzenia faktów oraz aktywnego reagowania w związku ze zmienną sytuacją w projekcie
• odpowiedzialności, sumienności i dokładności
• umiejętności pracy w zespole i produkcji oprogramowania zgodnie z metodyką SCRUM

Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w projektowaniu aplikacji biznesowych lub e-commerce
• doświadczenie w integracji z systemami ERP

Oferta skierowana do kobiet i mężczyzn spełniających warunki rekrutacji.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję lub stanowisko wymagające podobnych kwalifikacji. Moja zgoda obejmuje cały etap rekrutacji ogłoszonej i prowadzonej przez dra Dominika Matczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Deventon D. Matczak N. Matczak (ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań, agencja zatrudnienia wpisana do rejestru KRAZ pod nr 23784), który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych (dalej: „Deventon” lub „Administrator”). Jestem świadomy/świadoma tego, że proces rekrutacyjny, w którym biorę udział prowadzony jest na rzecz potencjalnego pracodawcy mającego siedzibę w Polsce lub na terytorium UE/EOG, który zlecił Deventon wykonanie usługi. Korzystając z okazji, wyrażam również zgodę na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 7 lat od dnia złożenia przeze mnie dokumentów aplikacyjnych za wyjątkiem sytuacji, w której umowa rekrutacyjna będzie dalej wykonywana lub Administrator będzie zobowiązany do przetwarzania (w tym do przechowywania) danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zgadzam się na przekazanie danych osobowych określonych w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe przeze mnie wskazane, m. in. nr tel., adres e-mail, wykształcenie, informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). Dobrowolnie oraz z własnej inicjatywy, zgadzam się również na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §3 Kodeksu pracy, a także następujących informacji należących do szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia: adres zamieszkania lub zameldowania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, wszystkie informacje zawarte w dokumencie dowodu osobistego, prawa jazdy, lub innych dokumentów potwierdzających inne moje umiejętności, stan cywilny, liczba i dane dzieci, numer rachunku bankowego, na który przyszły pracodawca będzie przekazywał wynagrodzenie za pracę, zdjęcie przedstawiające mój wizerunek oraz informacje dotyczące mojego stanu zdrowia.

Deventon D. Matczak N. Matczak – Global IT & tech recruitment (KRAZ 23784).
Miejsce pracy
  • Poznań
Opublikowana
Wygasła (3 miesiące)

Podobne oferty pracy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.