Operator pras krawędziowych lub automatu do rozkroju blach