PEDAGOG SPECJALNY - NAUCZYCIEL

Zakres obowiązków:

Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży, udział w posiedzeniach zespołu orzekającego. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
Umowa o pracę na czas określony od 01.08.2021 r. do 30.06.2022 r. Praca na pełny etat, godziny pracy do ustalenia. Wynagrodzenie zgodne z uzyskanym stopniem awansu zawodowego nauczycieli (od 2800-3500,00 zł brutto miesięcznie).
Wymagane dokumenty:
a) List motywacyjny i CV/życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
c) kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
d) kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
f) oświadczenia kandydata:
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się wobec niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1189), w okresie ostatnich 3 lat, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela pedagoga,
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgonie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pedagoga.
Kontakt z pracodawcą tel.: 33 873 10 50, mailowy:

Wymagania:

  • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
  • Inne wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie kierunek: pedagogika specjalna lub pedagogika, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki lub tyflopedagogiki, studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, studia podyplomowe - wsparcie i diagnoza dzieci ze spektrum autyzmu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, c) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, e) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 967) w okresie ostatnich 3 lat, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, f) stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku pedagoga specjalnego.

Oferujemy:

  • Wynagrodzenie brutto: 2 800 - 3 500 PLN
  • Opis wynagrodzenia: Wynagrodzenie: Zgodne z uzyskanym stopniem awansu zawodowego nauczycieli.
  • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się, aby aplikować na wybraną ofertę pracy
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Prześlij zgłoszenie i korzystać z Aplikuj.pl bez ograniczeń!
Aby w pełni korzystać z portalu załóż bezpłatne konto, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Zawód:
Pedagog specjalny
Miejsce pracy:
Wadowice
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wymiar pracy:
pełny etat
Wynagrodzenie:
2800-3500 zł UoP brutto/mies.
Oferta dodana w dniu:
13-07-2021
Oferta wygasa w dniu:
09-08-2021

Adres firmy

E. i K. Wojtyłów 16, 34-100 Wadowice
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY - TYFLOPEDAGOG

Przedszkole im. ks. Jana Hojdysa w Międzybrodziu Żywieckim
Pedagog specjalny umowa o pracę pełny etat
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Międzybrodzie Bialskie
Wadowice

23-07-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

NAUCZYCIEL WPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE ORAZ PROWADZENIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH Z UCZNIEM Z ZESPOŁEM

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie
Pedagog specjalny umowa o pracę część etatu
2064-2832 zł
UoP brutto/mies.
Płaza
Wadowice

01-07-2021
2064-2832 zł
UoP brutto/mies.

PEDAGOG SPECJALNY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie
Pedagog specjalny umowa na zastępstwo część etatu
od 2000 zł
UoP brutto/mies.
Skawina
Wadowice

15-07-2021
od 2000 zł
UoP brutto/mies.

NAUCZYCIEL NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH (SURDOPEDAGOG)

Szkoła Podstawowa im. K.Makuszyńskiego w Jaworniku
Pedagog specjalny umowa o pracę część etatu
Jawornik
Wadowice

20-07-2021

PEDAGOG SPECJALNY MAJĄCY UPRAWNIENIA W ZAKRESIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RUCHOWEJ, W TYM Z AFAZJĄ

Szkoła Podstawowa im. K.Makuszyńskiego w Jaworniku
Pedagog specjalny umowa o pracę część etatu
Jawornik
Wadowice

20-07-2021

NAUCZYCIEL NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH (TYFLOPEDAGOG)

Szkoła Podstawowa im. K.Makuszyńskiego w Jaworniku
Pedagog specjalny umowa o pracę część etatu
Jawornik
Wadowice

20-07-2021

NAUCZYCIEL ETYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
Pedagog specjalny umowa o pracę część etatu
Świątniki Górne
Wadowice

07-07-2021

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA DZIECKA Z AUTYZMEM W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
Pedagog specjalny umowa o pracę część etatu
Świątniki Górne
Wadowice

07-07-2021

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO Z PRZYGOTOWANIEM PEDEGOGICZNYM I TYFLOPEDAGOGICZNYM

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK PN. "CENTRUM DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH" W KRAKOWIE
Pedagog specjalny umowa o pracę pełny etat
od 2949 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Wadowice

23-07-2021
od 2949 zł
UoP brutto/mies.

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE UCZNIÓW Z ZESPOŁEM ASPERGERA

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W KRAKOWIE
Pedagog specjalny umowa o pracę część etatu
od 1723 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Wadowice

20-07-2021
od 1723 zł
UoP brutto/mies.

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY Z KWALIFIKACJAMI DO PRACY NZ DZIECKIEM Z AUYTYZMEM , ZESPÓŁ ASPERGERA

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 67 KRAKÓW
Pedagog specjalny umowa o pracę pełny etat
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Wadowice

05-07-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA ŚWIETLICY Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM I TYFLOPEDAGOGICZNYM

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK PN. "CENTRUM DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH" W KRAKOWIE
Pedagog specjalny umowa o pracę pełny etat
od 2949 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Wadowice

01-07-2021
od 2949 zł
UoP brutto/mies.

SURDOPEDAGOG

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego
Pedagog specjalny umowa o pracę część etatu
od 400 zł
UoP brutto/mies.
Jaworzno
Wadowice

14-07-2021
od 400 zł
UoP brutto/mies.

SURDOPEDAGOG

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie
Pedagog specjalny umowa o pracę część etatu
Jaworzno
Wadowice

13-07-2021
Poszukiwane zawody w Wadowicach
StolarzMonter
Dla pracodawców (osoby prywatne)