Specjalista w Zespole Obsługi Projektów

Ogłoszenie na stanowisko Specjalista w Zespole Obsługi Projektów - Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy utworzony został dnia 1 kwietnia 1950 roku - na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów. Jest jednostką naukową o zasięgu ogólnokrajowym, realizującą politykę  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie szeroko rozumianej produkcji zwierzęcej.

Głównym przedmiotem działań Instytutu jest prowadzenie badań i prac rozwojowych, obejmujących hodowlę wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, produkcję bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska przyrodniczego, a także wykorzystanie zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych.

Instytut Zootechniki posiada od dnia 23 listopada 2006 roku status Państwowego Instytutu Badawczego. Ponadto dysponuje uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.

Instytut Zootechniki PIB współpracuje z ośrodkami naukowymi z wielu krajów, w tym m.in. z: RPA, Dominikany, Niemiec, Czech, Bułgarii, Szwecji, Danii, Norwegii, Litwy.

Więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie www.izoo.krakow.pl


Specjalista w Zespole Obsługi Projektów

Miejsce pracy: Balice ul. Krakowska 1

Zakres obowiązków:

 • monitorowanie dostępnych źródeł finansowania z funduszy krajowych i zagranicznych
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów krajowych i zagranicznych
 • koordynacja i monitorowanie przygotowania i realizacji projektów krajowych i zagranicznych (nadzór nad harmonogramem prac, realizacją budżetu itp.)
 • przygotowywanie wniosków o płatności/sprawozdań/raportów w ścisłej współpracy z działami merytorycznymi i finansowymi
 • dbałość o prawidłowość i kompletność dokumentacji związanej z realizowanymi projektami
 • współpraca z instytucjami przyznającymi i rozliczającymi środki krajowe i międzynarodowe.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: preferowane prawnicze, ekonomiczne, zarządzanie
 • wiedza w zakresie źródeł i sposobów pozyskiwania funduszy międzynarodowych i/lub krajowych
 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów międzynarodowych/krajowych – min. 1 rok
 • podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • rzetelność w realizacji powierzonych zadań
 • samodzielność i własna inicjatywa
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dobra znajomość programów MS Office: Excel, Word i Power Point

 Dodatkowym atutem będzie:

 • biegła znajomość języka angielskiego
 • znajomość innych języków obcych
 • doświadczenie w realizacji/rozliczaniu/sprawozdawczości projektów międzynarodowych i/lub krajowych – powyżej 1 roku
 • znajomość tematyki funduszy sektora rolniczego
 • znajomość zagadnień związanych z rolnictwem, zootechniką, biologią, sektorem finansów publicznych
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, w elastycznych godzinach pracy pomiędzy godz. 6.00 a 17.00
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • karty MultiSport
 • świadczenia z ZFŚS
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze
 • przyjazną atmosferę w pracy
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się, aby aplikować na wybraną ofertę pracy
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Prześlij zgłoszenie i korzystać z Aplikuj.pl bez ograniczeń!
Aby w pełni korzystać z portalu załóż bezpłatne konto, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.

Klauzula informacyjna:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Rafał Andrzejewski, e-mail iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności odpowiednio ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi.

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji;
w przypadku niepodania tych danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania przedmiotowego procesu rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, także w okresie dwóch miesięcy po  zakończeniu przedmiotowego procesu rekrutacji dla potrzeb prowadzenia innych procesów rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia na to zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut badawczy 31-047 Kraków Sarego 2, NIP: 6750002130 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Zawód:
Specjalista ds. badań i rozwoju
Miejsce pracy:
Kraków
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wymiar pracy:
pełny etat
Oferta dodana w dniu:
15-06-2021
Oferta wygasa w dniu:
30-06-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Nacomi Group Sp. z o.o.

Specjalista ds. jakości

Nacomi Group Sp. z o.o.
Nacomi Group Sp. z o.o.
Specjalista ds. badań i rozwoju umowa o pracę pełny etat

POLECANA
Wilkowice
Kraków

02-06-2021 POLECANA