Technik Utrzymania Ruchu Elektryk - також люди з України