ELEKTRONIK

Ogłoszenie na stanowisko ELEKTRONIK - Marelli Bielsko-Biała Poland Sp. z o.o.

Marelli jest międzynarodową grupą zajmującą się projektowaniem i produkcją nowoczesnych systemów oraz komponentów dla sektora motoryzacyjnego. Grupa zatrudniająca ponad 43 000 pracowników, posiadająca 85 jednostek produkcyjnych, 15 centrów R&D, jest dostawcą dla  wszystkich najważniejszych producentów samochodów w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji. Marelli może poszczycić się obecnością w 20 krajach takich jak Stany Zjednoczone, Meksyk, Brazylia, Argentyna, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja, Rosja, Serbia, Turcja, Chiny, Japonia, Korea, Malezja, Indie, Włochy oraz Hiszpania.

Stanowisko:ELEKTRONIK

Zakres obowiązków

 • Diagnoza i wykrywanie awarii oraz ich usuwanie, na maszynach znajdujących się na hali produkcyjnej.
 • Wykonywanie prac naprawczych na warsztacie z zakresu elektroniki.
 • Wykonywanie prac konserwacyjnych z zakresu elektryki/elektroniki na maszynach na hali produkcyjnej.
 • Usprawnianie maszyn, zapobieganie przedwczesnemu zużywaniu się części na maszynach.
 • Analiza awarii oraz szukanie przyczyny źródłowej awarii w celu eliminacji powtórnego powtórzenia się tej samej awarii.
 • Proste prace przy komputerze ( wypisywanie kart EWO związanych z awariami ).

Wymagania

 • Wykształcenie kierunkowe
 • Doświadczenie na analogicznym stanowisku 
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Duże zaangażowanie do pracy.
 • Umiejętność w posługiwaniu się narzędziami, elektronarzędziami oraz podstawowymi urządzeniami diagnostycznymi i pomiarowymi.
 • Znajomość schematów elektrycznych oraz umiejętność posługiwania się nimi.
 • Znajomość podstawowych elementów elektrycznych takich jak styczniki, przekaźniki itp. oraz umiejętność ich podłączenia wg schematów.
 • Podstawowa znajomość sterowników Siemens, Allen-Bradley, Omron
 • Uprawnienia SEP do 1 kV.

Oferujemy

Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Prosimy o wypełnienie formularza przygotowanego przez pracodawcę
Po kliknięciu w przycisk zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę z formularzem pracodawcy do zbierania CV kandydatów.
APLIKUJ
Zobacz wszystkie oferty pracy firmy:
Marelli Bielsko-Biała Poland Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna:

Droga Kandydatko/Drogi Kandydacie,

 

KLAUZULE INFORMACYJNE

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Marelli Bielsko-Biała Poland, ul. Grażyńskiego 141 43-300 Bielsko-Biała.
 • Przestrzeganie zasad ochrony danych w Marelli Bielsko-Biała Poland  nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iodmmssb_sa@marelli.com 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Prowadzenie procedury rekrutacyjnej na stanowisko wskazane w ogłoszeniu:

- art. 6 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) w zakresie danych wynikających z art. 221 Kodeksu Pracy

- art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której dane dotyczą) w zakresie danych podanych przez Kandydata wykraczających poza katalog art. 221 Kodeksu Pracy.

- art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)

 • Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji:

- art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której dane dotyczą)

 • Udostępnienie danych innym podmiotom Grupy Marelli w celach prowadzenie własnych procesów rekrutacji:

- art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której dane dotyczą)

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą pracownicy Administratora danych osobowych, pracownicy Grupy Marelli, podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, dostawcy usług hostingowych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dane mogą być przetwarzane przez osoby trzecie działające w imieniu Spółki i na podstawie szczególnych zobowiązań umownych, których siedziby mieszczą się w państwach członkowskich UE lub krajach poza UE.

Dane mogą być przekazywane osobom trzecim w celu spełnienia obowiązków prawnych, wykonania nakazów władz publicznych lub korzystania z praw Spółki przysługujących jej przed organami sądowymi.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

W ramach stosunków umownych Spółka może przekazywać Dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym przechowywać je w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w imieniu Spółki. Zarządzanie bazami danych i przetwarzanie Danych jest związane z celami przetwarzania i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych. W przypadku przekazywania Danych poza EOG, Spółka zastosuje wszelkie odpowiednie środki umowne w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony tych Danych, w tym m.in. umowy zawierające standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu zakazania przekazywania danych osobowych poza EOG.

 

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.  Konsekwencją niepodania danych wynikających z art. 221 kodeksu pracy może być nieuwzględnienie  kandydata w procedurze rekrutacyjnej. Niepodanie  danych osobowych innych niż wynikające z art. 221 ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:

 • do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko,
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora - do momentu wycofania tej zgody, w każdym razie nie dłużej nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody,
 • w przypadku udostępnienia danych - do momentu wycofania zgody przez kandydata, w każdym razie nie dłużej niż przez rok od wyrażenia zgody na udostępnienie.

Po upływie wyżej wymienionego okresu dane będą przechowywane  przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych (art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 • prawo do sprostowania danych i usunięcia danych, (odpowiednio art. 16 i 17  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  (art. 18  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 • prawo do sprzeciwu  wobec przetwarzania danych  (art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora oraz udostępnienie danych do wskazanej Spółki z Grupy Marelli  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

COFNIĘCIE ZGODY

 • Zgodnie z art. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, pisząc  na adres iodmmssb_sa@marelli.com bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z wyżej praw,  osoba której dane dotyczą, może napisać do Spółki za pośrednictwem maila na adres iodmmssb_sa@marelli.com określając przedmiot żądania oraz właściwą podstawę prawną.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Administratorowi Marelli Bielsko-Biała Poland, ul. Grażyńskiego 141 43-300 Bielsko-Biała na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji, innych niż wynikające z art. 221 kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jeśli zgadza się Pani / Pan, aby CV było wykorzystane również w trakcie innych aplikacji, prosimy dopisać następującą treść zgody: Jednocześnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby innych rekrutacji  prowadzonych przez (Podać pełną nazwę Spółki) w ciągu 1 roku od daty niniejszej zgody. Jeśli zgadza się Pani / Pan na udostępnienie CV innym podmiotom Grupy Marelli do celów prowadzenia procesów rekrutacyjnych, prosimy dopisać następującą treść zgody: Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wyrażam zgodę na  wyrażam również zgodę na udostępnienie mojego CV innym podmiotom Grupy Marelli dla celów prowadzonych procesów rekrutacyjnych.
Zawód:
Elektronik
Miejsce pracy:
Bielsko-Biała
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wymiar pracy:
pełny etat
Oferta dodana w dniu:
30-04-2021
Oferta wygasa w dniu:
14-05-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

ZAMEL

ELEKTRONIK

ZAMEL
ZAMEL
Elektronik umowa o pracę pełny etat
Pszczyna
Bielsko-Biała

04-05-2021
TECH STEROWNIKI

Tester oprogramowania sterowników

TECH STEROWNIKI
TECH STEROWNIKI
Elektronik umowa o pracę pełny etat

POLECANA
Wieprz
Bielsko-Biała

07-05-2021 POLECANA
FlightScope

Obsługa techniczna wydarzeń sportowych

FlightScope
FlightScope
Elektronik umowa o pracę pełny etat

POLECANA
Gliwice
Bielsko-Biała

07-05-2021 POLECANA

TECHNIK ELEKTRONIK

PUH EPALEX BARBARA SKORUPA
Elektronik umowa o pracę pełny etat
od 4500 zł
UoP brutto/mies.
Tychy
Bielsko-Biała

30-04-2021
od 4500 zł
UoP brutto/mies.

SERWISANT

Kontakt przez PUP
Elektronik umowa o pracę pełny etat
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Chrzanów
Bielsko-Biała

25-02-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

MONTER URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Rać Tomasz MASTER - VOLT
Elektronik umowa o pracę pełny etat
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Wodzisław Śląski
Bielsko-Biała

07-04-2021
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

MONTER KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

Rać Tomasz MASTER - VOLT
Elektronik umowa o pracę pełny etat
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Wodzisław Śląski
Bielsko-Biała

07-04-2021
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

SERWISANT - MONTER AUTOMATYKI DO BRAM

HATO POLSKA SPÓŁKA CYWILNA SŁODKOWSKI TOMASZ, SINGH HARMEET
Elektronik umowa o pracę pełny etat
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
Bielsko-Biała

09-04-2021
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

OPERATOR/KA PROCESÓW ELEKTRONICZNYCH

"DURING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Elektronik umowa o pracę pełny etat
3000-3500 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
Bielsko-Biała

01-03-2021
3000-3500 zł
UoP brutto/mies.

SERWISANT

Kontakt przez PUP
Elektronik umowa o pracę pełny etat
od 4827 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
Bielsko-Biała

22-09-2020
od 4827 zł
UoP brutto/mies.

ELEKTRONIK

"MEGAPLOT" J.WÓJCICKI, M.JAGŁA SPÓŁKA JAWNA
Elektronik umowa o pracę pełny etat
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
Bielsko-Biała

10-08-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

MONTER - ELEKTRONIK

"PROPER GUARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Elektronik umowa o pracę pełny etat
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
Bielsko-Biała

03-01-2020
od 3000 zł
UoP brutto/mies.

SEWISANT/MONTER

KUBIAK HENRYK ZAKŁAD ROBÓT ELEKTRYCZNYCH i AUTOMATYKI
Elektronik umowa o pracę pełny etat
4000-4500 zł
UoP brutto/mies.
Chorzów
Bielsko-Biała

05-03-2021
4000-4500 zł
UoP brutto/mies.
3200-3500 zł
UoP brutto/mies.
Gliwice
Bielsko-Biała

29-04-2021
3200-3500 zł
UoP brutto/mies.

PRACOWNIK DZIAŁU PROJEKTÓW - AUTOCAD 2D

AFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Elektronik umowa o pracę pełny etat
3000-5000 zł
UoP brutto/mies.
Świątniki Górne
Bielsko-Biała

27-04-2021
3000-5000 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

Zakłady Techniki Medycznej Sp. z o.o.
Elektronik umowa o pracę pełny etat
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
Bielsko-Biała

11-02-2021
od 3000 zł
UoP brutto/mies.

SERWISANT

TEFA Sp. zo.o.Sp.K.
Elektronik umowa o pracę pełny etat
od 5800 zł
UoP brutto/mies.
Strzelce Opolskie
Bielsko-Biała

07-04-2021
od 5800 zł
UoP brutto/mies.