INSPEKTOR NADZORU

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach


Dyrektor

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor Nadzoru

w Rejonie Obsługi Mieszkańców

w wymiarze czasu pracy: 1 etat

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 04.05.2021 r. w siedzibie Zakładu
w Tychach przy ul. Filaretów 31 w sekretariacie (I piętro) lub  w skrzynce podawczej
lub przesłać pocztą na adres Zakładu. Dokumenty składane w języku obcym powinny być złożone z tłumaczeniem na język polski. Aplikacje (dokumenty), które wpłyną do Zakładu ( sekretariatu ) po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Dokumenty uważać się będzie za dostarczone w terminie, jeżeli wpłyną na wskazany powyżej adres w terminie do dnia 04.05.2021 r.

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja rekrutacyjna.

Przy wyborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na analizie dokumentów (aplikacji) min. pod względem formalno - prawnym, sprawdzianie praktycznym (test) i rozmowie kwalifikacyjnej (wywiad).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego (spełniających wymagania formalno – prawne) dostępna będzie w terminie do piątego dnia roboczego po zakończeniu naboru ofert w Dziale Pracowniczo – Administracyjnym (budynek Dyrekcji, pok. Nr 20, II piętro) . Informację o zakwalifikowaniu uzyskać będzie można również telefonicznie pod numerem : (32) 227-40-91 w.123.W przypadku nie spełnienia przez kandydatów do pracy wymagań pracodawcy żadna z ofert pracy nie zostanie wybrana.

Informacja o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego zostanie podana
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu
(I piętro).Oferty pracy kandydatów po zakończeniu rekrutacji  zostaną komisyjnie zniszczone. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 227-40-91 w. 123

* w załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

Zakres obowiązków:

Główne obowiązki:

między innymi: koordynowanie pracy służb technicznych Rejonu Obsługi Mieszkańców, opracowywanie planów finansowo – rzeczowych, sporządzanie kosztorysów inwestorskich, prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi
i inwestycjami, rozliczanie zrealizowanych robót, odbiór i sprawdzanie zlecanych projektów budowlanych, prowadzenie książki obiektu budowlanego itp.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko związane z pracą przy komputerze i w terenie. Praca ma charakter indywidulany, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MZBM Tychy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisany własnoręcznie życiorys (cv) i list motywacyjny (ze wskazaniem stanowiska na które się kandydat ubiega)
 • kserokopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż i wymagane uprawnienia
 • oświadczenie kandydata o:

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

- korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich

- o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe

- pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych

 • osoba zatrudniona powinna przedstawić oryginał aktualnego „zapytania o udzielenia informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagania:

Wykształcenie:

 • średnie – technik budownictwa lub wyższe budowlane

Wymagania  niezbędne:

 •  bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych: Excel , Word oraz programu przeznaczonego do kosztorysowania Norma lub Zuzia
 •  staż pracy: w przypadku wykształcenia wyższego - co najmniej 4 lata pracy w przypadku wykształcenia średniego - co najmniej 6 lat pracy
 • uprawnienia budowlane:

- w przypadku wykształcenia wyższego: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

- w przypadku wykształcenia średniego: do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy i robót w zakresie wszelkich budynków i innych budowli
o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych

 • dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona stosownym dokumentem
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej - Polskiej
 • bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego
 • nieposzlakowana opinia
 • umiejętność kosztorysowania

Wymagania dodatkowe:

 • sumienność – wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie
 • sprawność – dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań
 • bezstronność – obiektywne rozpoznawanie sytuacji
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów – umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów oraz ich właściwego zastosowania
 • planowanie i organizacja pracy – efektywne wykorzystywanie czasu pracy
 • postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy i dbałość
  o nieposzlakowaną opinię.

Oferujemy:

 • umowa o pracę, 
 • pełny etat.
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Zobacz wszystkie oferty pracy firmy:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY 43-100 Tychy Filaretów 31, NIP: 6460012522. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.

Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Tychy
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wymiar pracy:
pełny etat
Oferta dodana w dniu:
07-05-2021
Oferta wygasa w dniu:
21-05-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

INSPEKTOR NADZORU

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Inspektor umowa o pracę
Zabrze
Tychy

07-05-2021
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Inspektor ds. zamówień publicznych w Zespole ds. Zamówień Publicznych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Inspektor umowa o pracę pełny etat
Bielsko-Biała
Tychy

05-05-2021

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Inspektor
Katowice
Tychy

01-05-2021

Inspektor ochrony środowiska ds. kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Inspektor
Katowice
Tychy

27-04-2021

Starszy inspektor zakładów górniczych ds. elektrycznych

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
Inspektor
Katowice
Tychy

13-04-2021

INSPEKTOR NADZORU

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RUDZIE SLĄSKIEJ
Inspektor umowa o pracę pełny etat
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Ruda Śląska
Tychy

04-05-2021
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RUDZIE SLĄSKIEJ
Inspektor umowa o pracę pełny etat
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Ruda Śląska
Tychy

04-05-2021
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU - INSTALATOR

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Inspektor umowa o pracę pełny etat
od 4500 zł
UoP brutto/mies.
Jaworzno
Tychy

10-02-2021
od 4500 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU

ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Inspektor umowa o pracę pełny etat
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Zabrze
Tychy

14-04-2021
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

Starszy inspektor ds. fitosanitarnych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
Inspektor
Gliwice
Tychy

27-04-2021

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie
Inspektor
Chrzanów
Tychy

29-04-2021

INSPEKTOR - OFERTA KONKURSOWA

URZĄD MIASTA RADZIONKÓW
Inspektor umowa o pracę pełny etat
3000-4000 zł
UoP brutto/mies.
Radzionków
Tychy

16-04-2021
3000-4000 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olkuszu
Inspektor
Olkusz
Tychy

01-05-2021

Starszy inspektor ds. prawnych i kontroli

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Inspektor
Kraków
Tychy

01-05-2021

Inspektor ochrony zabytków ds. inspekcji zabytkowych założeń zieleni

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Inspektor
Kraków
Tychy

30-04-2021

Starszy inspektor ochrony zabytków ds. inspekcji zabytków nieruchomych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Inspektor
Kraków
Tychy

30-04-2021

Inspektor ds. księgowo-płacowych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Inspektor
Kraków
Tychy

30-04-2021

Inspektor ochrony zabytków ds. dotacji i zamówień publicznych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Inspektor
Kraków
Tychy

27-04-2021

Inspektor ochrony zabytków ds. planowania przestrzennego

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Inspektor
Kraków
Tychy

23-04-2021

Inspektor weterynaryjny ds. Bezpieczeństwa Żywności

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
Inspektor
Kraków
Tychy

15-04-2021