INSPEKTOR NADZORU

Zabrzańskie  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest specjalistycznym,  branżowym   przedsiębiorstwem  ciepłowniczym  o   wieloletnim  doświadczeniu, które zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła systemowego.


Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko: INSPEKTOR NADZORU

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacja sieci ciepłowniczych, urządzeń i obiektów ciepłowniczych oraz nad instalacją wentylacji i klimatyzacji, sieciami i instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi oraz obiektami budowlanymi wchodzącymi w skład majątku przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego  (w zakresie również administracyjnym) dla zadań przez cały ich proces inwestycyjny od projektu do wykonania „pod klucz” i rozliczenia
 • Przygotowywanie zamówień materiałów i urządzeń dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
 • Sprawdzanie kosztorysów i kalkulacji robót pod względem merytorycznym i prowadzenie ksiąg obmiaru robót
 • Opracowywanie i kształtowanie harmonogramów realizacji robót
 • Inne, związane z powierzonymi zadaniami

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu robót budowlano-montażowych
 • Przynależność do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Znajomość programu AutoCAD
 • Umiejętność kosztorysowania
 • Znajomość procedur administracyjnych, prawa budowlanego, przepisów i Polskich Norm
 • Dobra organizacja pracy
 • Dokładność, sumienność, zaangażowanie
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa

         Dodatkowymi atutami podczas rekrutacji będą:

 • Posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej i urządzeń cieplnych,
 • wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Przynależność do właściwiej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Znajomość programu NORMA
 • Prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Premia miesięczna
 • Dodatek stażowy
 • Pakiet socjalny
 • Stabilność zatrudnienia
 • Przyjazną atmosferę pracy
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.

Klauzula informacyjna:

Z uwagi na art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (ZPEC Sp. z o.o.) w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ulicy Goethego 3 dalej jako Administrator;
2) w ZPEC Sp. z o.o. wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko …………………………………………………………. w oparciu o podstawy prawne przetwarzania, tj.:
◦ art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 (ustawa Kodeks Pracy);
◦ art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (zgoda kandydata w przypadku informacji wykraczających poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
5) okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie nie dłuższy niż:
◦ do zakończenia procesu rekrutacji
◦ od momentu wyrażenia zgody do końca roku 2021 r. w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje;
6) posiada Pani/Pan:
◦ prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
◦ prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
◦ prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
◦ prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na które wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę,
◦ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
◦ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a;
7) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą, z uwagi na fakt, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
◦ wymogiem ustawowym, w przypadku informacji przetwarzanych na podstawie ustawy Kodeks Pracy a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty,
◦ dobrowolne w zakresie informacji zbieranych na podstawie zgody;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji na stanowisko …………………………………………………………………………………………………. w ZPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ulicy Goethego 3, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy.
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Zabrze
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
13-05-2021
Oferta wygasa w dniu:
23-05-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

INSPEKTOR NADZORU

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Inspektor umowa o pracę pełny etat

POLECANA
Tychy
18-05-2021 POLECANA
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Inspektor ds. zamówień publicznych w Zespole ds. Zamówień Publicznych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Inspektor umowa o pracę pełny etat
Bielsko-Biała
10-05-2021

INSPEKTOR NADZORU W WYDZIALE TECHNICZNYM (PP/6/2021)

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
Inspektor umowa o pracę pełny etat
od 4200 zł
UoP brutto/mies.
Katowice
18-05-2021
od 4200 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA
Inspektor umowa o pracę pełny etat
od 7000 zł
UoP brutto/mies.
Miasteczko Śląskie
17-05-2021
od 7000 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE GŁUBCZYCKIM
Inspektor umowa o pracę pełny etat
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Głubczyce
07-05-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR DOZORU TECHNICZNEGO

Wojskowy Dozór Techniczny Delegatura w Krakowie
Inspektor umowa o pracę pełny etat
od 3700 zł
UoP brutto/mies.
Kraków
06-05-2021
od 3700 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RUDZIE SLĄSKIEJ
Inspektor umowa o pracę pełny etat
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Ruda Śląska
04-05-2021
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RUDZIE SLĄSKIEJ
Inspektor umowa o pracę pełny etat
od 4000 zł
UoP brutto/mies.
Ruda Śląska
04-05-2021
od 4000 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach
Inspektor
Tychy
03-05-2021

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olkuszu
Inspektor
Olkusz
01-05-2021

Inspektor nadzoru budowlanego ds. inspekcji i orzecznictwa w PINB w Kłobucku

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
Inspektor
Kłobuck
27-04-2021

Starszy inspektor zakładów górniczych ds. elektrycznych

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
Inspektor
Katowice
13-04-2021

INSPEKTOR NADZORU - INSTALATOR

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Inspektor umowa o pracę pełny etat
od 4500 zł
UoP brutto/mies.
Jaworzno
10-02-2021
od 4500 zł
UoP brutto/mies.