MŁODSZY ASYSTENT RODZINY DZIAŁ POMOCY DZIECKU I RODZINY

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2021-05-09

Zakres obowiązków:

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołeczny, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną

Wymagania:

Zawody:
Asystent rodziny
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
s, wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną, lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U.2019.poz 1282), posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, brak pozbawienia w chwili obecnej i w przeszłości władzy rodzicielskiej, brak zawieszenia, ograniczenia władzy rodzicielskiej, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego, obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych, samodzielność, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, praca wymagająca kontaktów z innymi działami Ośrodka oraz z klientami Ośrodka
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Oferujemy:

Wynagrodzenie brutto:
od 2 800 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
41-600 Świętochłowice, powiat: m. Świętochłowice, woj: śląskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
Ośrodek Pomocy Społecznej Świętochłowice
Katowicka 35/pokój 207, 41-600 Świętochłowice, powiat: m. Świętochłowice, woj: śląskie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
CV i list motywacyjny oraz numer kontaktowy (np. telefon, e-mail), Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, Oświadczenia kandydata na asystenta rodzinny. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach (RODO). Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem MŁODSZY ASYSTENT RODZINY DZIAŁ POMOCY DZIECKU I RODZINIE lub przesłać listownie w terminie do dnia 23.04.2021 r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 35 pok. 304, Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie bądź na adres e-mail. Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu dokumentów do Ośrodka. Dokumenty pozostałych kandydatów, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, po upływie tego terminu zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać: tel. 32 346 22 97, Dodatkowe uwagi: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach (RODO), Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, Kwestionariuszosobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz Oświadczenie kandydata na asystenta rodziny dostępne są w dziale Ogłoszenia/Oferty pracy/Dokumenty do pobrania. http://www.ops-sw.4bip.pl/index.php?idg=5&id=199&x=10&y=22
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta
Zawód:
Asystent
Miejsce pracy:
Świętochłowice
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wymiar pracy:
pełny etat
Wynagrodzenie:
od 2800 zł UoP brutto/mies.
Oferta dodana w dniu:
09-04-2021
Oferta wygasła w dniu:
09-05-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

PROMOWANA
MCD ELECTRONICS Sp. z o. o.

Asystent ds. technicznych (instalacje sanitarne, budownictwo)

MCD ELECTRONICS Sp. z o. o.
MCD ELECTRONICS Sp. z o. o.
Asystent umowa o pracę pełny etat
Żywiec
Świętochłowice

13-05-2021
Kwadrat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ASYSTENT ARCHITEKTA

Kwadrat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Kwadrat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Asystent umowa o pracę pełny etat

POLECANA
Gliwice
Świętochłowice

14-05-2021 POLECANA
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o.

Asystent/ka ds. ISO

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o.  Wizytówka
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o.
Asystent umowa o pracę pełny etat
Bielsko-Biała
Świętochłowice

11-05-2021
ATEPAA

Asystent Działu Handlowego/ Key Account Assistant

ATEPAA
ATEPAA
Asystent umowa o pracę pełny etat
Bielsko-Biała
Świętochłowice

04-05-2021

ASYSTENT DYREKTORA SERWISU

Kontakt przez PUP
Asystent staż/praktyka pełny etat
od 1057 zł
UoP brutto/mies.
Będzin
Świętochłowice

29-09-2020
od 1057 zł
UoP brutto/mies.

ASYSTENT RODZINY

CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPIERANIA RODZINY
Asystent umowa o pracę pełny etat
od 2900 zł
UoP brutto/mies.
Gliwice
Świętochłowice

05-05-2021
od 2900 zł
UoP brutto/mies.

ASYSTENT RODZINY

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Pyskowice
Asystent umowa na zastępstwo pełny etat
3000-3420 zł
UoP brutto/mies.
Pyskowice
Świętochłowice

26-04-2021
3000-3420 zł
UoP brutto/mies.

ASYSTENT DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO

COSMO SP.Z O.O.
Asystent umowa o pracę pełny etat
od 5000 zł
UoP brutto/mies.
Kobiernice
Świętochłowice

05-05-2021
od 5000 zł
UoP brutto/mies.

Asystent Projektanta Mostowego

MOSTOPOL
Asystent umowa o pracę
Opole
Świętochłowice

22-02-2021
Poszukiwane zawody w Świętochłowicach
Pracownik biurowy