STAŻYSTA W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ / STARSZY RATOWNIK KIEROWCA

Zakres obowiązków:

Zakres podstawowych zadań na proponowanym stanowisku:
- pozostawanie w czasie służby w stałej gotowości do udziału w działaniach ratowniczo -gaśniczych (służby przypadają również w soboty, niedziele i święta),
- udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych i ćwiczeniach,
- obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i wyposażenia ratowniczo - gaśniczego wewłaściwym stanie technicznym,
- znajomość parametrów technicznych i możliwości taktycznych sprzętu będącego nawyposażeniu jednostki,
- udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym w czasie służby,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych,
- przestrzeganie obowiązujących przepisów, regulaminów i ustalonych zasad w służbie orazpodczas działań ratowniczo - gaśniczych, w tym również w zakresie BHP,
- utrzymanie wymaganej sprawności fizycznej oraz dyspozycyjności.

Wymagania:

Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
Prawo jazdy kat. C
Inne wymagania:
Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej:
Określone w art. 28 ust. l i 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2020.1123 t.j.) tj.:
posiadać obywatelstwo polskie,
nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzystać z pełni praw publicznych,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.
Po przejściu postępowania kwalifikacyjnego kandydat do przyjęcia do służby przygotowawczej musi spełniać warunek określony w art. 34 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy tj, posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj: odbyta zasadnicza służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby, bądź zwolnienie od obowiązku służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).
IV. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania konieczne:
- prawo jazdy kategorii B i C
Wymagania pożądane:
prawo jazdy kategorii C+E
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Oferujemy:

Wynagrodzenie brutto:
od 3 700 PLN
Opis wynagrodzenia:
- na proponowanym stanowisku kandydat do przyjęcia do służby przygotowawczej, jako stażyst
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Krakowska 22, 43-600 Jaworzno, powiat: m. Jaworzno, woj: śląskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
inna
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Krakowska 22, 43-600 Jaworzno, powiat: m. Jaworzno, woj: śląskie
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty niezbędne do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego: (TYLKO NIŻEJ WYMIENIONE)
1) podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (odręcznie podpisane zdatą oraz numerem telefonu do kontaktu),
2) życiorys (dopuszcza się w formie CV, odręcznie podpisany z datą),
3) oświadczenia, odręcznie podpisane z datą: o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie zprzepisami o ochronie danych osobowych; o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o posiadaniu obywatelstwa polskiego (druknr 1),
4) zaświadczenie lekarskie, podpisane wraz z pieczątkami, (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testów sprawności fizycznej) (druk nr 2)*
5) kserokopia zaświadczenia o zaliczeniu testu sprawności fizycznej w innej jednostce organizacyjnej PSP (dotyczy kandydatów, którzy zaliczyli test w okresie ostatnich 6 m-cy)**

Uwaga: dokumenty, przy których znajduje się adnotacja (druk nr...) dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/kmpsp-jaworzno/sluzba-i-praca .

Podanie, życiorys oraz wymagane oświadczenia załączone do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym i czytelnym podpisem, wraz z datą.

Druki nr l i 2 obowiązują wyłącznie w formie załączonej do ogłoszenia. Inna forma dokumentu będzie skutkowała odrzuceniem całości dokumentacji kandydata.

Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu, oświadczenia obowiązkowego, numeru telefonu kontaktowego, własnoręcznego podpisu lub daty eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

* i ** - druk nr 2 lub kserokopia zaświadczenia mogą być dostarczone wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie V lub bezpośrednio przed przystąpieniem do testów sprawności fizycznej.
VI. Wymagane dokumenty składane przez kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej:
Dokumenty wyszczególnione poniżej będą poddane ocenie u kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli wcześniejsze etapy postępowania kwalifikacyjnego.
1) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności (np. prawo jazdy kat. C),
3) zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo - gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej (aby otrzymać punkty preferencyjne za wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej, zaświadczenie musi dokumentować udział w co najmniej dwóch zdarzeniach w działaniach ratowniczo - gaśniczych w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia, tj. 29.03.2021 r. i musi być potwierdzone przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pożarnej Komendanta Miejskiego/Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej).
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: inny - Szczegółowe informacje nt naboru na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/kmpsp-jaworzno/sluzba-i-praca oraz natablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie,
ul. Krakowska 22.
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Prosimy o wypełnienie formularza przygotowanego przez pracodawcę
Po kliknięciu w przycisk zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę z formularzem pracodawcy do zbierania CV kandydatów.
APLIKUJ
Zawód:
Służby mundurowe
Miejsce pracy:
Jaworzno
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wymiar pracy:
Pełny etat
Wynagrodzenie:
od 3700 zł UoP brutto/mies.
Oferta dodana w dniu:
30-03-2021
Oferta wygasa w dniu:
30-04-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

STAŻYSTA W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa o pracę
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu
od 4272 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
Jaworzno

31-03-2021
od 4272 zł
UoP brutto/mies.

APLIKANT

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa o pracę
Straż Miejska w Sosnowcu
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
Jaworzno

12-11-2020
od 3000 zł
UoP brutto/mies.

STARSZY RATOWNIK

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa o pracę
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
od 3470 zł
UoP brutto/mies.
Gliwice
Jaworzno

29-03-2021
od 3470 zł
UoP brutto/mies.

APLIKANT LUB MŁODSZY STRAŻNIK

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa o pracę
STRAŻ MIEJSKA W RYBNIKU
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
Rybnik
Jaworzno

19-01-2021
od 3000 zł
UoP brutto/mies.

FUNKCJONARIUSZ POLICIJI - KURSANT

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa o pracę
Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
od 3250 zł
UoP brutto/mies.
Lubliniec
Jaworzno

23-02-2021
od 3250 zł
UoP brutto/mies.

STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa o pracę
Straż Miejska
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
Częstochowa
Jaworzno

30-03-2021
od 3000 zł
UoP brutto/mies.