Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 971        SUBSKRYBUJE: 7257

Sekretarz/ka - Asystent/ka Biura

Jesteśmy młodą, szybko rozwijającą się firmą działającą w dziedzinie projektowania w branży budowlanej.

Realizujemy ciekawe i wymagające projekty w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej i mostowej.

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą
 • dbanie o prawidłowy obieg dokumentów
 • prowadzenie bieżących spraw administracyjnych
 • wsparcie działu Cost Control
 • wsparcie Zarządu
 • obsługa urządzeń biurowych
 • monitowanie płatności klientów
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy

Wymagania:

 • dobra organizacja pracy, terminowość
 • systematyczność, odpowiedzialność i lojalność
 • wysoka kultura osobista i dobry kontakt z ludźmi
 • prawo jazdy kategorii B
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • znajomość języka angielskiego
 • znajomość biznesowego savoir-vivre’u
 • mile widziane doświadczenie w pracy administracyjnej

Firma oferuje:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • przyjemną atmosferę w pracy
 • dynamiczną pracę pełna wyzwań
 • możliwość rozwoju i poszerzania umiejętności

Jak aplikować - informacje:

Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy, prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego, wraz z dołączoną klauzulą: „Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam* się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez KOR-PROJEKT SILESIA Spółka z o.o”. na następujący adres mailowy:

rekrutacja@kor-projekt.pl.

Jeżeli wyrażają Państwo chęć udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dołączenie do zgłoszenia następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez KOR-PROJEKT SILESIA Spółka z o.o.  przez okres najbliższych 12 miesięcy”

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

I. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest

KOR-PROJEKT SILESIA Spółka z o.o., ul. Moniuszki 20 lok. 201, 41-902 Bytom, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Katowicach  |  VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000398035.

 

W razie pytań dotyczących ochrony danych lub w celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt VI można przesłać pytanie lub wniosek listownie na adres siedziby Administratora lub drogą mailową na adres: biuro@kor-projekt.pl lub pod nr telefonu:+48 667 009 853.

 

II. Katalog  przetwarzanych danych osobowych oraz ich źródła

 

 Administrator przetwarza dane osobowe wskazane w art. 221 i nn. kodeksu pracy w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o pracę tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W/w dane Administrator zbiera bezpośrednio od Państwa, a ich podanie jest konieczne do zawarcia z Państwem umowy.

 

Administrator może przetwarzać także inne dane osobowe Pracownika jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez Państwa ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy lub jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

III. Podstawa oraz cel przetwarzania danych

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa pracy, w szczególności na mocy art. 221 kp, w celu zawarcia oraz wykonania umowy o pracę oraz wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  W zakresie szerszym Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W tym przypadku przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.

 

Administrator zobowiązuje się postępować z Państwa danymi osobowymi zgodnie z zasadami ochrony danych wynikającymi z RODO oraz właściwych krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

IV. Udostępnianie danych  osobowych oraz przekazywanie ich do krajów trzecich

 

Dostęp do Państwa danych mają również podmioty zewnętrzne przetwarzające te dane w imieniu Administratora w zakresie, w jakim Administrator powierzył im przetwarzanie Państwa danych osobowych (np. usługi informatyczne oraz biura księgowe). Dodatkowo Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom niż podmioty opisane powyżej, kiedy jest on ustawowo zobowiązany do przekazania tych danych.

 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

V. Przechowywanie danych, dostęp do danych i bezpieczeństwo danych

Państwa dane są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt III, zgodnie z obowiązkami Administratora wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, przez okres, na jaki została udzielona zgoda oraz przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Dostęp do przetwarzanych danych mają upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora zajmujący się każdorazowo realizacją danego procesu.

 

Dodatkowo informujemy, że Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczególności profilowaniu.

 

VI. Przysługujące Państwu prawa

 

1)       Prawo dostępu do danych,

2)       Prawo do sprostowania danych,

3)       Prawo do usunięcia danych,

4)       Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

5)       Prawo do przenoszenia danych,

6)       Prawo do sprzeciwu.

VII. Prawo skargi do organu nadzorczego

Poza prawami wymienionymi powyżej przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:
Kor-Projekt Silesia Sp. z o.o., ul. Moniuszki 20/201, 41-902 Bytom, NIP: 4980261638
zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Kontakt:

Dąbrowa Górnicza, ul. Augustynika

e-mail: rekrutacja@kor-projekt.pl

Chcesz otrzymywać podobne oferty pracy na e-mail? Tak, chcę!
Klauzula informacyjna ›

LISTA PODOBNYCH OFERT PRACY

Fitness Club 24 Sp. z o.o.
Zawód: sekretarka Rodzaj: praca stała
Bielsko-Biała
2018-10-09
Rewit Południe Sp. z o.o.
Zawód: sekretarka Rodzaj: praca stała
Bielsko-Biała
2018-10-08
Newsletter - praca na e-mail
Klauzula informacyjna ›
ZMIEŃ USTAWIENIA / WYPISZ SIĘ