Referent prawny ds. karnych skarbowych

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2021-04-11

Zakres obowiązków:

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe, w celu ustalenia czy czyn został popełniony i czy stanowi przestępstwo bądź wykroczenie skarbowe, kto był jego sprawcą, jakie towarzyszyły temu okoliczności oraz podejmuje na tej podstawie decyzje co do sposobu merytorycznego zakończenia postępowania
 • Prowadzi dochodzenia w sprawach o przestępstwa z ustawy o rachunkowości, w celu ustalenia czy czyn został popełniony i czy stanowi przestępstwo, kto był jego sprawcą, jakie towarzyszyły temu okoliczności oraz podejmuje na tej podstawie decyzje co do sposobu merytorycznego zakończenia postępowania
 • Wykonuje zadania oskarżyciela publicznego w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe jako organ wnoszący i popierający akt oskarżenia w celu uczestnictwa w procesie jako strona i reprezentant interesów Skarbu Państwa
 • Opracowuje i wnosi zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia od orzeczeń sądów powszechnych, w celu zainicjowania weryfikacji prawidłowości podjętego w niższych instancjach rozstrzygnięcia o odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwa lub wykroczenia skarbowe oraz doprowadza do wzruszenia orzeczeń wadliwych pod względem faktycznym lub prawnym, niekorzystnych z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa
 • Dokonuje rejestracji i innych czynności w systemie Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych
 • Rejestruje i ewidencjonuje prowadzone sprawy oraz wprowadza inne dane w aplikacji Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych (SI ESKS) w celu monitorowania załatwianych spraw oraz sporządzania niezbędnych analiz i statystyk

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w administracji lub do 1 roku doświadczenia w obszarze prawa
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego, karnego procesowego i materialnego
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność argumentowania/przekonywania
 • Zdolność negocjacji
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Będzin
Forma zatrudnienia:
Oferta dodana w dniu:
27-03-2021
Oferta wygasła w dniu:
11-04-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent ds. kontroli celno-skarbowych i postępowań podatkowych

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
Będzin

16-04-2021

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
Będzin

15-04-2021

Referent ds. wykonywania zadań wierzyciela w zakresie należności Izby Administracji Skarbowej w Kato

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
Będzin

14-04-2021

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Chorzów
Będzin

16-04-2021

Referent ds. obsługi bieżącej i przetwarzania danych

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Gliwice
Będzin

17-04-2021

Referent ds. identyfikacji i rejestracji podatkowej

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Gliwice
Będzin

17-04-2021

Referent ds. kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
Będzin

20-04-2021

Wizytator ds. nadzoru pedagogicznego

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Kraków
Będzin

15-04-2021

URZĘDNIK PODATKOWY

Zawód: urzędnik Rodzaj: staż/praktyka
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Żywiec
Będzin

01-03-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

Referent ds. inspekcji

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie
Pajęczno
Będzin

07-04-2021

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
Będzin

16-04-2021

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
Będzin

16-04-2021