!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Praktykant z j. chorwackim

Silverhand

Stażysta

Umowa o pracę

Praktykant/stażysta

Mówisz po chorwacku i studiujesz? Przyjdź do nas na praktyki, zapewniamy stały kontakt z językiem chorwackim.

Do głównych obowiązków będzie należało:
● selekcja napływających aplikacji w języku chorwackim
● przeprowadzanie wstępnych rozmów rekrutacyjnych z kandydatami ubiegającymi się o pracę za granicą przez telefon
● korespondencja mailowa
● zamieszczanie ogłoszeń na portalach oraz na Facebook’u

Wymagania


● komunikatywna znajomość języka chorwackiego
● znajomość angielskiego lub niemieckiego języka będzie dodatkowym atutem
● umiejętność pracy w systemie zadaniowym oraz pod presją czasu
● bezkonfliktowość, proaktywność i motywacja
● chęć dynamicznego rozwoju oraz szybkiego pogłębiania wiedzy

Oferujemy


● pracę w młodym i dynamicznym zespole
● oferta skierowana do studentów
● elastyczny czas pracy – dostosowany do zajęć
● możliwość rozwoju zawodowego w firmie o zasięgu międzynarodowym
● bardzo dobrą atmosferę współpracy
● zaświadczenie o odbytych praktykach

Oferta skierowana do kobiet i mężczyzn spełniających warunki rekrutacji.
Zgłoszenia przesyłać na: @
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko
znajdujące się powyżej, która została ogłoszona i jest prowadzona przez Silverhand Dominik Matczak
(ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań) – agencja zatrudnienia wpisana do rejstru KRAZ pod nr 7822 na
rzecz podmiotów trzecich, w tym pracodawców zagranicznych. Jednocześnie oświadczam, że
zostałem (zostałam) poinformowany (poinformowana) o przysługującym mi prawie dostępu do treści
moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym
czasie, które mogę zrealizować wysyłając odpowiednie żądanie, jak również, że podanie moich
danych było zupełnie dobrowolne.

Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
SILVERHAND Dominik Matczak – bezpieczne i satysfakcjonujące zatrudnienie za granicą (KRAZ 7822).

Miejsce pracy
  • Poznań
Opublikowana
Wygasa (za 6 dni)

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.