Wizytator ds. nadzoru edukacji

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2021-03-01

Zakres obowiązków:

 • sprawowaniem nadzoru nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami, prowadzeniem kontroli w szkołach i placówkach, w tym monitorowaniem pracy szkół lub placówek w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa,
 • opiniowaniem arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawianych przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy,
 • przygotowywaniem projektów decyzji administracyjnych dotyczących wydania dyrektorowi szkoły lub placówki, organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę polecenia usunięcia uchybień w przypadku prowadzenia działalności z naruszeniem przepisów ustawy,
 • przygotowywaniem projektów pism dotyczących prowadzonych w Delegaturze postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wykonywania przez Kuratora zadań organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w szczególności w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach cofnięcia uprawnień szkoły publicznej,
 • współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organami prowadzącymi szkoły i placówki, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań oświatowych,
 • organizowaniem narad i konferencji w zakresie realizowanych zadań, a także prowadzeniem i organizowaniem i wspieraniem dyrektorów szkół i placówek w formie narad wspierających oraz konsultacji indywidualnych.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym- studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole lub placówce kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2 letni staż w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki,
 • w przypadku nauczycieli akademickich co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa oświatowego, Karty Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność komunikacji,
 • współpracy,
 • podejmowania decyzji i odpowiedzialności,
 • rzetelność, terminowość,
 • doskonalenie zawodowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Rybnik
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
19-02-2021
Oferta wygasła w dniu:
01-03-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

URZĄD MIEJSKI W SUŁKOWICACH

Kierownik referatu Ochrony Środowiska

Zawód: urzędnik Rodzaj: umowa o pracę
URZĄD MIEJSKI W SUŁKOWICACH
URZĄD MIEJSKI W SUŁKOWICACH
Sułkowice
Rybnik

03-03-2021

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Gliwice
Rybnik

25-02-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

KOMORNIK SĄDOWY

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Gliwice
Rybnik

11-02-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

REFERENT (STAŻ)

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Zabrze
Rybnik

23-02-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

Starszy referent ds. sekretarsko - biurowych i kancelaryjnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
Ruda Śląska
Rybnik

01-03-2021

Referent prawny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Katowice
Rybnik

27-02-2021

Wizytator ds. nadzoru edukacji

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Sosnowiec
Rybnik

04-03-2021

POZOSTALI URZĘDNICY DO SPRAW PODATKÓW

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Oświęcim
Rybnik

29-01-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

POZOSTALI URZĘDNICY DO SPRAW PODATKÓW

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Oświęcim
Rybnik

29-01-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

POZOSTALI URZĘDNICY DO SPRAW PODATKÓW

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Oświęcim
Rybnik

29-01-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

URZĘDNIK PODATKOWY

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Żywiec
Rybnik

01-03-2021
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

Referent ds. administracyjnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
Wadowice
Rybnik

01-03-2021

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
Rybnik

05-03-2021

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
Rybnik

05-03-2021

Starszy referent ds. bieżących napraw sprzętu informatycznego

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Opole
Rybnik

04-03-2021

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
Rybnik

01-03-2021

STAŻ - REFERENT

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
Kontakt przez PUP
od 1440 zł
UoP brutto/mies.
Opole
Rybnik

06-10-2020
od 1440 zł
UoP brutto/mies.

Referent ds. socjalnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Kraków
Rybnik

05-03-2021