Inspektor ds. środków transportowych

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2021-02-26

Zakres obowiązków:

 • Praktycznie realizuje przedsięwzięcia związane z procesem zabezpieczenia i uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych nakazanych jednostek wojskowych środkami transportowymi, maszynami oraz statkami powietrznymi.
 • Realizuje przedsięwzięcia związane z nałożeniem obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obrony.
 • Organizuje przy współudziale organów administracji publicznej oględziny stanu technicznego środków transportowych, maszyn, narzędzi i urządzeń zaplanowanych do pobrania z gospodarki narodowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 • Planuje, organizuje i opracowuje dokumentację dotyczącą przyjęcia środków transportowych stanowiących uzupełnienie zasadnicze WKU oraz przyjęcia świadczeń doraźnych.
 • Administruje zasobami przedmiotów świadczeń rzeczowych znajdujących się w ewidencji wojskowej komendy uzupełnień celem prawidłowego ich wykorzystania na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia.
 • Organizuje wykorzystanie zasobów paliw płynnych utrzymywanych w stacjach paliwowych do pojazdów przekazywanych z gospodarki narodowej.
 • Prowadzi ewidencję i sporządza bilans zasobów środków transportowych i maszyn oraz planuje ich wykorzystanie.
 • Współdziała z jednostkami wojskowymi, organami administracji publicznej, przedsiębiorcami i innymi podmiotami w sprawach związanych z planowaniem i realizacją świadczeń.
 • Sporządza zestawienia ze stanu zasobów pojazdów i maszyn w gospodarce narodowej oraz ich wykorzystania na potrzeby SZ RP innych sprawozdań, analiz, meldunków zgodnie z planami.
 • Zbiera informacje od organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego o stanie nieruchomości i rzeczy ruchomych mogących być przedmiotem świadczeń rzeczowych.
 • Opracowuje i aktualizuje dokumentację uzupełnieniową w zakresie środków transportowych i maszyn.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • znajomość przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej;
 • znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju;
 • znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 • znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju;
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”;
 • umiejętność obsługi komputera i programów Pakietu Office Microsoft
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Rybnik
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
16-02-2021
Oferta wygasła w dniu:
26-02-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

URZĘDNIK DO DZIAŁU TECHNICZNEGO

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Knurów
Rybnik

26-02-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Knurów
Rybnik

17-02-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR DS.TECHNICZNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: praca tymczasowa
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
3410-4200 zł
UoP brutto/mies.
Gliwice
Rybnik

16-02-2021
3410-4200 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR W WYDZIALE ROZWOJU, INWESTYCJI I PLANOWANIA REMONTÓW

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
KOPALNIA PIASKU KOTLARNIA - LINIE KOLEJOWE SP. Z O.O
od 5000 zł
UoP brutto/mies.
Kotlarnia
Rybnik

26-02-2021
od 5000 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO-SPECJALISTA DS. REMONTÓW

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Spółdzielnia Mieszkaniowa "WERONIKA"
5000-5800 zł
UoP brutto/mies.
Tychy
Rybnik

04-03-2021
5000-5800 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach
Tychy
Rybnik

25-02-2021

INSPEKTOR NADZORU INVESTORSKIEGO DS. DROGOWYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: inna
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Chorzów
Rybnik

04-03-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR NADZORU DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Komunalny Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Chorzów
Rybnik

24-02-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

Inspektor wojewódzki ds. współpracy międzynarodowej oraz organizacji i obsługi wizyt najważniejszyc

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
Rybnik

05-03-2021

Inspektor wojewódzki ds. regulacji stanu prawnego mienia Skarbu Państwu na rzecz jednostek samorządu

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
Rybnik

04-03-2021

Inspektor wojewódzki ds. regulacji stanu prawnego mienia Skarbu Państwu na rzecz jednostek samorządu

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
Rybnik

04-03-2021

Inspektor ds. zabytków przemysłu, techniki oraz ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kr

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Katowice
Rybnik

04-03-2021

Inspektor farmaceutyczny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Katowice
Rybnik

02-03-2021

Inspektor ds. kontroli produktów

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
Katowice
Rybnik

01-03-2021

Inspektor ds. dotacji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Katowice
Rybnik

01-03-2021

Inspektor ds. obsługi sekretarsko-biurowej i kancelaryjnej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Katowice
Rybnik

01-03-2021

Starszy inspektor ds. przygotowania i weryfikacji dokumentacji kosztorysowej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Katowice
Rybnik

01-03-2021

Inspektor farmaceutyczny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Katowice
Rybnik

26-02-2021

Inspektor ds. naliczania płac

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Katowice
Rybnik

24-02-2021

Inspektor wojewódzki ds. sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
Rybnik

22-02-2021