Specjalista ds. obsługi pilotażu oraz monitorowania postępów uczestników projektu w ramach pr

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2021-02-23

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to najstarsza firma oświaty zawodowej na Śląsku z ponad 90-letnią historią. Działa na obszarze województwa śląskiego oraz niektórych powiatów i gmin województw małopolskiego i łódzkiego. Podstawowymi kierunkami działalności są:

  • kształcenie w systemie kursowym
  • kształcenie w systemie szkolnym
  • pośrednictwo pracy
  • komisje egzaminacyjne
  • doradztwo                                                   

W 2016 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach obchodził swój Jubileusz 90-lecia istnienia. Zakład rozpoczął swoją działalność 20 grudnia 1926 roku pod nazwą Śląski Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy. W pierwszym okresie Instytut koncentrował się na doskonaleniu kadr dla potrzeb odradzającego się na Śląsku rzemiosła i jego repolonizacji. Po wojnie działalność Instytutu została rozszerzona na kolejne działy gospodarki: budownictwo, handel, przemysł, transport i usługi. Rozszerzaniu działalności zarówno w wymiarze ilościowym, jak i w zakresie form i poziomów kształcenia, towarzyszyły zmiany nazwy – najpierw na Zakład Doskonalenia Rzemiosła, a potem Zakład Doskonalenia Zawodowego. W latach 50. uruchomiono kształcenie praktyczne młodzieży i produkcję w warsztatach szkoleniowych. Na przełomie lat 50. i 60. Zakład uruchomił pierwszą zasadniczą szkołę zawodową. W latach 70. nastąpił znaczący rozwój warsztatów szkoleniowych i szkół zawodowych, powstały także szkoły przysposabiające do zawodu. Lata dziewięćdziesiąte to przede wszystkim rozwój jakościowy kształcenia kursowego, początek rekwalifikacji bezrobotnych, a także dynamiczny rozwój kształcenia systemem szkolnym.

Dziś katowicki ZDZ swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę, koncentrując działalność na obszarze województwa śląskiego oraz w wybranych powiatach województwa małopolskiego i łódzkiego. W strukturze Zakładu działa ponad 80 jednostek organizacyjnych – ośrodków kształcenia zawodowego oraz szkół na wszystkich poziomach edukacji ponadpodstawowej. Katowicki ZDZ jest instytucją rynku pracy i realizuje usługi w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, obejmujące w pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizację szkoleń oraz pomoc dla osób zagrożonych utratą pracy. Rocznie obejmuje swoją działalnością około 35 tys. osób.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym KODEKSEM ETYKI I COMPLIANCE

Jesteśmy członkiem Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.


 1. Realizacja działań z zakresu monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu, w tym w szczególności:

       - współpraca z obsługą przyjęć uczestników do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej (medycznej, psychologicznej i zawodowej) - 

         monitorowanie terminów przyjęć, rejestracja, przydzielanie pokoi,

       - przygotowywanie sprawozdań z realizacji umowy w ramach projektu,

       - zbieranie danych niezbędnych do wypełnienia i przetworzenia formularzy sprawozdawczych,

       - prowadzenie badań satysfakcji klientów i personelu z zespołem Zleceniodawcy prowadzącym wizyty monitorujące w ORK,

       - analiza wyników działań monitorujących oraz inicjowanie działań naprawczych i udoskonalających,

       - prowadzenie dokumentacji dla ww. działań

2. Nadzór nad prawidłowością działania Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej

3. Organizacja i nadzór nad realizacją form wsparcia w ramach projektu

 

Więcej o projekcie: http://www.kursy.ustron.zdz.pl/projekt-pilotazowy-osrodek-rehabilitacji-kompleksowej-

Zakres obowiązków:

- wykształcenie wyższe,

- 3 letnie doświadczenie z zakresu prowadzenia badań społecznych lub monitorowania lub ewaluacji dużych projektów w zakresie interwencji

  społecznych,

- rzetelność, sumienność, dokładność, punktualność, odpowiedzialność

 

Wymagania:

- zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną z osobą prowadzącą działalność gospodarczą w ww. zakresie

- miejsce wykonywania pracy: Ustroń

 

Aplikacje (CV + list motywacyjny + kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na adres: , telefon kontaktowy: 32 603-77-55

Oferujemy:

Zawód:
Specjalista
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
09-02-2021
Oferta wygasła w dniu:
23-02-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

ROSINSKI PACKAGING Spółka z o.o.

Planista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
ROSINSKI PACKAGING Spółka z o.o.
ROSINSKI PACKAGING Spółka z o.o.
Bielsko-Biała
Ustroń

26-02-2021
Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

Specjalista ds. Zapewnienia Jakości Dostaw

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.
Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

POLECANA
Bielsko-Biała
Ustroń

20-02-2021 POLECANA
BIBP SPÓŁKA Z O.O.

SPECJALISTA DO SPRAW UTRZYMANIA SYSTEMÓW JAKOŚCI

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
BIBP SPÓŁKA Z O.O.
BIBP SPÓŁKA Z O.O.

POLECANA
Zator
Ustroń

19-02-2021 POLECANA
BIBP SPÓŁKA Z O.O.

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
BIBP SPÓŁKA Z O.O.
BIBP SPÓŁKA Z O.O.

POLECANA
Zator
Ustroń

19-02-2021 POLECANA
CMC POLAND SP. Z O.O.

Specjalista ds. Technicznych

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
CMC POLAND SP. Z O.O.
CMC POLAND SP. Z O.O.
 Rekrutacja zdalna 
Zawiercie
Ustroń

24-02-2021

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Krajowa Informacja Skarbowa
Bielsko-Biała
Ustroń

25-02-2021

Specjalista ds. rozwoju

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Krajowa Informacja Skarbowa
Bielsko-Biała
Ustroń

19-02-2021

Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
Ustroń

17-02-2021

Specjalista ds. pozwoleń na broń

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Kraków
Ustroń

26-02-2021

Specjalista ds. ochrony konkurencji i konsumentów

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Kraków
Ustroń

26-02-2021

Specjalista ds. przygotowania zadań inwestycyjno-remontowych oraz nadzoru inwestorskiego

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Kraków
Ustroń

23-02-2021
Poszukiwane zawody Ustroń
ProgramistaSpawacz